Header

Počet prístupov:

  

  

 AKTUALITY U NÁS 

 Ak potrebuješ informáciu, alebo modlitbu napíš nám e-mail: 

jeziskristuszije@gmail.com 

IZRAEL- aktuality noviny DELET

 

  ---------------------------------------------------- 

   Ak máš záujem o knihu    ,, Môj boj proti neviteľnému nepriateľovi ,,  v tlačenej forme pošli prosím objednávku na

e-mail:

jeziskristuszije@gmail.com

,, V prípade, že Vám kniha neprišla prosíme o zaslanie opätovnej objednávky ,, 

AKCIA 

Cena za 1 ks - 3 € + poštovné

Cena za 2 ks - 4 € + poštovné

  

Kniha

 

KNIHY NA STIAHNUTIE DO PC, mobilu, tabletu  

Kniha od Mariána Červeníka - Martinus

Kniha od Mariána Červeníka na stiahnutie v EPUB do mobilu prípadne tabletu  

Stránky kde sa dajú stiahnúť knihy - Môj boj proti ...... 

Kniha od Mariána Červeníka na čítanie v PC

-----------------------------------------

 AKTUALITY   

  Evolúcia je podvod !!! 

 

  

 -----------------------------------------

Je Boh autorom utrpení, ktoré sú na tomto svete?

 

Nikdy neobviňuj Boha !!! 

  

Nemáš istotu spasenia 

 

-----------------------------------------

Pomôžte zastaviť antisemitizmus, pokiaľ je čas ! 

 

Vyhlásenie solidarity slovenských kresťanov s Izraelom

----------------------------------

  

 

 Kresťanské internetové televízie

 

 

 

 

 

 

Prosíme podporte túto evanjelizačnú kampaň

 

(  SME NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, A NIE SME KOMERČNOU ORGANIZÁCIOU )

 

Nasledujeme biblický princíp samostatného financovania cirkvi. Svoje ciele uskutočňuje z dobrovoľných príspevkov svojich veriacich a tých, ktorí súhlasia s jeho činnosťou a podporujú ju. Naša činnosť nie je financovaná zo štátneho rozpočtu ani zahraničnými organizáciami. Máme za to, že práca cirkvi nemá byť financovaná z daní ľudí, ktorý s cirkvou nesúhlasia. 


 

  

 

 

   

Sú dva spôsoby, ako to môžete podporiť. Obidva sú pre nás cenné.

 

Jeden spôsob je, že sa môžte modlitebne pripojiť, a predkaldať Pánovi Ježišovi našu službu a prácu, aby nám Boh dal slovo ku kázaniu evanjelia.

Druhý spôsob je formou kúpi knihy ( Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi od Mariána Červeníka ). Čím nielenže kúpou tej knihy môžte prispieť finančne, ale môžte použiť túto knihu k osobnej evanjelizácii, a k záchrane ľudí.

OBJEDNÁVKY NA KNIHU  jeziskristuszije@gmail.com

 ,,V prípade, že Vám kniha neprišla prosíme o zaslanie opätovnej objednávky,, )

AKCIA - kniha v tlačenej forme 

Cena za 1 ks - 3 € + poštovné

,, Akcia ,, Cena za 2 ks - 4 € + poštovné

 kniha v EPUB forme 

Kniha od Mariána Červeníka - Martinus

Kniha od Mariána Červeníka na stiahnutie v EPUB do mobilu prípadne tabletu  

                                       Stránky kde sa dajú stiahnúť knihy - Môj boj proti ...... 

 

Ďakujeme Vám, za všetky dary, a modlitebnú podporu. Sme vďačný Bohu, za každého jedného z Vás, ktorý ste sa už pripojili k tejto dôležitej práci na Božej vinici. Či to je už modlitebne, alebo finančne. Vážime si Vás, a máme Vás radi.

Nech Vás Boh Otec, Syn Ježiš i Duch Svätý mocne požehná všetkými požehnaniami.

{Kol 4: 2 - 4}, {2 Kor 10:. 3-4}, {Ef 6: 10 - 18},{Ef 1: 18 - 23}, {Ef 3: 14 - 21},

   

Finančné podporovanie tejto práce je dobrovoľné, a nie je žiadnym spôsobom vynucované !!!

 

                                                               Naša adresa:
 
              Občianské združenie pre rómske deti a mládež - Ježiš Kristus žije
                              ul. Staničná 1063, 02302 Krásno nad Kysucou
                                                           IČO: 42 221 374

 

 

Číslo účtu: -  2927883629/1100

/ uveď text pre príjemcu : JKŽ - kampaň /

 

Prípadné finančné príspevky budú použité na evanjelizačné akcie na Slovensku, Čechách, Poľsku a Ukrajine.  Prajeme Vám, aby bol Váš život sprevádzaný mocnými Božími požehnaniami.    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSÍME O POMOC KRESŤANSKÝM BRATOM V INDII

 

       1 List Jánov 3 :  16  Po tom sme poznali lásku Božiu, že on položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov.   17  A kto by mal majetok tohoto sveta a videl by svojho brata, že má nedostatok, a zavrel by pred ním svoje srdce, jako potom zostáva v ňom láska Božia?   18  Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.   

 

Drahý priatelia. Tieto deti myslím, že ich je v počte 13 sú niektoré z ulice, alebo ich nechali rodičia v Indii. Stará sa nich náš brat s manželkou v Kristovi. Sú to deti Božie. My sa snažíme pomôcť, ako sa dá ( na stravu a oblečenie ). Bolo by dobré, ak by sa niekto pridal. Financie pošlete priamo jemu na účet. Vďaka moc, za každého darcu.  

Prípadne si môžte objednať knižku ( Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi od Mariána Červeníka ), ako evanjelizačný materiál a do poznámky uviesť India a my všetky financie poukážeme tejto misijnej práci v Indii.


PS: Je to dobrovoľné. Verím keby každý z nás zaslal týmto bratom a sestrám, aspoň 20,30,50 €, tak Boh darcu požehná a týmto ľuďom to veľmi pomôže v ich službe Bohu, ako aj týmto deťom. Buďte požehnaní.

 

Dovoľujem si Vám uviesť bankové údaje misijnej práce v Indii : 

 

Account number 

3265000100164253 

Swift code PUNB0325600 

Account holder's name is --- MADAN PAL 

Bank NAME- PUNJAB NATIONAL BANK
BANK ADDRESS- ASSAND ROAD JUNDLA
DISTRIC -KARNAL
STATE -HARYANA
INDIA 

My home address 

Madan pal
V.P.O. JANI
KARNAL
STATE- HARYANA
INDIA

 

    Ev. Matúša 10 :  42  A ktokoľvek by napojil jedného z týchto malých čo len pohárom čerstvej vody, v mene učeníka, ameň vám hovorím, že neztratí svojej odplaty.  

Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii
Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii
Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii
Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii
Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii
Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii
Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii Pomoc bratom v Indii
Pomoc bratom v Indii