Header

Počet prístupov:

  

  

 AKTUALITY U NÁS 

 Ak potrebuješ informáciu, alebo modlitbu napíš nám e-mail: 

jeziskristuszije@gmail.com 

IZRAEL- aktuality noviny DELET

 

  ---------------------------------------------------- 

   Ak máš záujem o knihu    ,, Môj boj proti neviteľnému nepriateľovi ,,  v tlačenej forme pošli prosím objednávku na

e-mail:

jeziskristuszije@gmail.com

,, V prípade, že Vám kniha neprišla prosíme o zaslanie opätovnej objednávky ,, 

AKCIA 

Cena za 1 ks - 3 € + poštovné

Cena za 2 ks - 4 € + poštovné

  

Kniha

 

KNIHY NA STIAHNUTIE DO PC, mobilu, tabletu  

Kniha od Mariána Červeníka - Martinus

Kniha od Mariána Červeníka na stiahnutie v EPUB do mobilu prípadne tabletu  

Stránky kde sa dajú stiahnúť knihy - Môj boj proti ...... 

Kniha od Mariána Červeníka na čítanie v PC

-----------------------------------------

 AKTUALITY   

  Evolúcia je podvod !!! 

 

  

 -----------------------------------------

Je Boh autorom utrpení, ktoré sú na tomto svete?

 

Nikdy neobviňuj Boha !!! 

  

Nemáš istotu spasenia 

 

-----------------------------------------

Pomôžte zastaviť antisemitizmus, pokiaľ je čas ! 

 

Vyhlásenie solidarity slovenských kresťanov s Izraelom

----------------------------------

  

 

 Kresťanské internetové televízie

 

 

 

 

 

 

http://jeziskristuszije.sk/istota-spasenia/

 

 

 

Nemáš istotu spasenia?

 


Možno aj Teba trápi podobná neistota ohľadom Tvojho vzťahu s Pánom. Mnohí kresťania vyznávajú Krista a verne učia Jeho slovo, no napriek tomu nemajú istotu, že v nich prebýva, a že keby dnes zomreli, išli by k Nemu do neba. Čo ty? Si si absolútne istý, že pôjdeš do neba? Môžeš to povedať bez najmenšieho zrnka pochybnosti?

Stať sa kresťanom znamená prijať Ježiša Krista skrze vieru ako dar a dôkaz Božej lásky a odpustenia. Dôsledkom je trojitá oddanosť jednej osobe - Ježišovi Kristovi. Odovzdávame sa mu celou svojou osobou, t.j. rozumom, citmi i vôľou.

 

Rozvedieme dôležité princípy, ktoré Ti istotu môžu dať.

- kresťanská istota zahŕňa ROZUM

Kresťanstvo sa zakladá na historických faktoch, podložených niekoľkými storočiami skúmania a bádania. Ježiš Kristus je najv

äčšou osobnosťou dejín ľudstva. Ježiš prišiel sa obetoval za nás na kríži.

 

- kresťanská istota zahŕňa CITY

Človek je citovo založený tvor a city sú súčasťou všetkého čo robí, ale nemali by sme ich vyhľadávať alebo sa ich snažiť vyvolať pomocou spomienok na zážitky z minulosti. Začiatok aj priebeh kresťanského života je založený na viere a nie na pocitoch. Prijatie Krista každý prežíva iným spôsobom.

- kresťanská istota zahŕňa aj VOĽU

Je viacero dôvodov, prečo sa ľudia zdráhajú zveriť život Kristovi:

a) niektorí sa boja, že Boh zmení ich plány a vezme im všetko potešenie. Pritom si neuvedomujú ako veľmi ich Boh miluje a chce pre nich iba to najlepšie

b) iným bráni intelektuálna hrdosť, pýcha alebo svojvôľa

c) ďalší sa boja, že sa budú musieť vzdať svojho postavenia                

 

 

Nakoniec máte trojité uistenie o Vašom spasení

- vonkajšie - hodnoverné Božie Slovo

- vnútorné uistenie a svedectvo Ducha Svätého

- zmenený život každého, kto prijme Krista

 

 

4 kroky k Bohu

,, Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. " /Ján 3:16/

 

1. Boh ťa miluje a má pre tvoj život nádherný plán. /Ján 3:16, Ján 10:10/

2. Človek je hriešny a oddelený od Boha, preto nemôže spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku. /Rim. 3:23, Rim. 6:23/

3. Ježiš Kristus je jediným Božím riešením problému ľudského hriechu. Prostredníctvom Neho môžeš spoznať Boha osobne a prežívať Jeho lásku a plán. /Rim. 5:8, 1Kor. 15:3-6, Ján 14:6/

4. Ježiša Krista musíme osobne prijať, ako svojho Pána a Spasiteľa. Až potom môžeš spoznať Boha osobne a prežívať Jeho lásku a plán. /Ján 1:12, Ef. 2:8-9, Zj. 3:20/

 

Modlitba spasenia

Modlitba, ktorá môže zmeniť tvoj život!

 

Modlitbou našich sŕdc je, aby si objavil autora lásky - Ježiša. Jeho život a smrť predstavuje ten najväčší dar lásky, aký svet kedy mohol dostať - dar pre Teba. Všetko, čo potrebuješ je, aby si to akceptoval... Znamená to úplne nový začiatok života v spoločenstve s Bohom. Chceš sa s ním stretnúť? Tak mu povedz, že Ho túžiš spoznať práve dnes. Ak si si nie istý, či naozaj poznáš Boha a nemáš istotu, že pôjdeš do neba, potom sa pomodli Tvoju modlitbu práve teraz.

 

 

Drahý brat/ sestra - toto je len začiatok úžasného života s Kristom.     

 

,, teraz keď si znovuzrodený ,,

 

Teraz:

- čítaj Bibliu každý deň aby si lepšie spoznal Ježiša

- vybuduj si svoj modlitbený život

- daj sa pokrstiť (ponoriť do vody), chváľ Boha, maj spoločenstvo a slúž s druhými kresťanmi v cirkvi, kde kážu Krista

- povedz iným o Kristovi

 

,,Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený." /Marek 16:16/