Header

Počet prístupov:

  

  

 AKTUALITY U NÁS 

 Ak potrebuješ informáciu, alebo modlitbu napíš nám e-mail: 

jeziskristuszije@gmail.com 

IZRAEL- aktuality noviny DELET

 

  ---------------------------------------------------- 

   Ak máš záujem o knihu    ,, Môj boj proti neviteľnému nepriateľovi ,,  v tlačenej forme pošli prosím objednávku na

e-mail:

jeziskristuszije@gmail.com

,, V prípade, že Vám kniha neprišla prosíme o zaslanie opätovnej objednávky ,, 

AKCIA 

Cena za 1 ks - 3 € + poštovné

Cena za 2 ks - 4 € + poštovné

  

Kniha

 

KNIHY NA STIAHNUTIE DO PC, mobilu, tabletu  

Kniha od Mariána Červeníka - Martinus

Kniha od Mariána Červeníka na stiahnutie v EPUB do mobilu prípadne tabletu  

Stránky kde sa dajú stiahnúť knihy - Môj boj proti ...... 

Kniha od Mariána Červeníka na čítanie v PC

-----------------------------------------

 AKTUALITY   

  Evolúcia je podvod !!! 

 

  

 -----------------------------------------

Je Boh autorom utrpení, ktoré sú na tomto svete?

 

Nikdy neobviňuj Boha !!! 

  

Nemáš istotu spasenia 

 

-----------------------------------------

Pomôžte zastaviť antisemitizmus, pokiaľ je čas ! 

 

Vyhlásenie solidarity slovenských kresťanov s Izraelom

----------------------------------

  

 

 Kresťanské internetové televízie

 

 

 

 

 

 

Evanjelizačná kampaň

 Ježiš Kristus žije

 

 

 

            

Ev. Matúša 7:12,13 ,, Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.,,

* Skutky Apoštolov 10 : 36 ,, Slovo, ktoré poslal Bôh synom Izraelovým zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista - a on je Pánom všetkého -, 37 vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku počnúc od Galilee po krste, ktorý hlásal Ján, 38o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Bôh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh. 39 A my sme svedkami všetkého, čo činil ako v krajine Židov, tak i v Jeruzaleme, ktorého i zabili povesiac ho na drevo. 40 Toho Bôh vzkriesil tretieho dňa a dal mu, aby sa zjavil, 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, vopred vyvoleným od Boha, nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho vstaní z mŕtvych. 42 A prikázal nám, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych. 43 Jemu vydávajú svedoctvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho,,. 

Fotogaléria evanjelizácii

 

         * Ev. Marka 16:15,16 ,, Iďte po celom svete a kážte evanjelium, každému stvoreniu! Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený ,,  

           * Ev. Lukáša 24:46,47 ,, A povedal im: Tak je napísané, a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa, a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami počnúc od Jeruzalema. 

       * Ev. Marka 16:20 ,, A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Ameň. ,, 

       * Ev. Matúša 28:18,19,20 ,, A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň. ,,

 

 

Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Evanjelizácia Ukrajina Evanjelizácia Ukrajina
Evanjelizácia Ukrajina Evanjelizácia Ukrajina Evanjelizácia Ukrajina Evanjelizácia Ukrajina
Evanjelizácia Ukrajina Evanjelizácia Ukrajina Evanjelizácia Ukrajina Evanjelizácia Ukrajina
Evanjelizácia Ukrajina Evanjelizácia Ukrajina Uzdravený chromí a hluchý chlapec Uzdravený chromí a hluchý chlapec
Uzdravený chromí a hluchý chlapec Uzdravený chromí a hluchý chlapec Uzdravený chromí a hluchý chlapec Uzdravený chromí a hluchý chlapec
Piešťany Piešťany Piešťany Piešťany
Piešťany Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Turčianske Teplice Turčianske Teplice Ilava Ilava
Ilava Ilava Žilina Žilina
Žilina Žilina Ružomberok Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Ružomberok Piešťany
Piešťany Piešťany Piešťany Piešťany
Piešťany Evanjelizácie na Ukrajine Evanjelizácie na Ukrajine Evanjelizácie na Ukrajine
Evanjelizácie na Ukrajine Evanjelizácie na Ukrajine Evanjelizácie na Ukrajine Evanjelizácie na Ukrajine
Evanjelizácie na Ukrajine Evanjelizácie na Ukrajine Evanjelizácie na Ukrajine Evanjelizácie na Ukrajine
Evanjelizácie na Ukrajine Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Martin Martin
Martin Martin Partizánske
Partizánske Partizánske Partizánske Partizánske
Partizánske Partizánske Tvrdošín Tvrdošín
Tvrdošín Tvrdošín Nová Dubnica Nová Dubnica
Nová Dubnica Nová Dubnica Nová Dubnica Nová Dubnica
Nová Dubnica Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Rajec
Rajec Rajec Rajec Terchová
Terchová Terchová Terchová Terchová
Terchová Terchová Terchová Terchová
Terchová Piešťany Piešťany Piešťany
Piešťany Žarnovica Žarnovica Žarnovica
Žarnovica Oščadnica Oščadnica Oščadnica
Oščadnica Oščadnica Oščadnica Oščadnica
Oščadnica Bojnice Bojnice Bojnice
Bojnice Bojnice Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Dolný Kubín Dolný Kubín
Dolný Kubín Dolný Kubín Dolný Kubín Dolný Kubín
Dolný Kubín Dolný Kubín Dolný Kubín Dolný Kubín
Nižná Nižná Nižná Nižná
Kremnica Kremnica Kremnica Kremnica
Kremnica Nitra Nitra Nitra
Nitra Nitra Nitra Nitra
Piešťany Piešťany Piešťany Piešťany
Piešťany Piešťany Piešťany Topoľčany
Topoľčany Topoľčany Topoľčany Topoľčany
Topoľčany Žilina Žilina Žilina
Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Turčianske Teplice Martin Martin Martin
Martin Martin Martin Martin
Martin Martin Makov Makov
Makov Turzovka Turzovka Turzovka
Turzovka Turzovka Turzovka Turzovka
Turzovka Turzovka Turzovka Vrútky
Vrútky Vrútky Vrútky Partizánske
Partizánske Partizánske Partizánske Vrútky
Vrútky Vrútky Vrútky Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce Nitra
Nitra Nitra Nitra Nitra
Nitra Nitra Nitra Žilina
Žilina Žilina Žilina Žilina
Kremnica Kremnica Kremnica Kremnica
Kremnica Kremnica Žilina Žilina
Žilina Žilina Žilina Vráble
Vráble Vráble Vráble Vráble
Žilina Žilina Žilina Žilina
Piešťany Piešťany Piešťany Piešťany
Piešťany Piešťany Piešťany Piešťany
Vrútky Vrútky Vrútky Vrútky
Vrútky Hlohovec Hlohovec Hlohovec
Hlohovec Hlohovec Hlohovec Vrútky
Vrútky Vrútky Topoľčany Topoľčany
Topoľčany Vrútky Vrútky Vrútky
Vrútky Vrútky Trnava Trnava
Trnava Trnava Vrútky Vrútky
Vrútky Vrútky Vrútky Žilina
Partizánske Partizánske Partizánske Partizánske
Partizánske Partizánske Partizánske Žilina
Žilina Žilina Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Ružomberok Ružomberok Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Žilina Žilina
Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok
Žilina Žilina Dolný Kubín Dolný Kubín
Dolný Kubín Dolný Kubín Dolný Kubín Dolný Kubín
Žilina Žilina Dolný Kubín Dolný Kubín
Dolný Kubín Dolný Kubín Dolný Kubín Dolný Kubín
Dolný Kubín Tvrdošín Tvrdošín Tvrdošín
Tvrdošín Tvrdošín Turčianské Teplice Turčianské Teplice
Turčianské Teplice Turčianské Teplice Turčianské Teplice Turčiaské Teplice
Turčiaské Teplice Turčianské Teplice Turčianské Teplice Turčianské Teplice
Turčianské Teplice Turčianské Teplice Turčianské Teplice Turčianské Teplice
Turčianské Teplice Turčianské Teplice Turčianské Teplice Námestovo
Námestovo Námestovo Námestovo Námestovo
Námestovo Námestovo Námestovo Námestovo
Námestovo Námestovo Námestovo Námestovo
Námestovo Námestovo Námestovo Námestovo
Handlová Handlová Handlová Handlová
Handlová Handlová Handlová Handlová
Handlová Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín
Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín
Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín
Trenčín Trenčín Žilina - krsty Žilina - krsty
Žilina - krsty Žilina - krsty Žilina - krsty Trenčín
Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín
Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok
Ružomberok Krst Krst Žilina - Rómska kolónia
Žilina - Rómska kolónia Ružomberok Ružomberok Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Trusalová Trusalová
Trusalová Trusalová Ružomberok Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Ružomberok Žilina - Rómska kolónia
Žilina - Rómska kolónia Žilina - Rómska kolónia Žilina - Rómska kolónia Žilina - Rómska kolónia
Púchov Púchov Púchov Púchov
Púchov Púchov Púchov Púchov
Púchov Prievidza Prievidza Prievidza
Prievidza Prievidza Prievidza Prievidza
Prievidza Žilina - altánok Žilina - altánok Prievidza
Prievidza Prievidza Prievidza Žilina - altánok
Žilina - altánok Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Žilina - altánok Žilina - altánok Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Žilina - altánok Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Žilina - altánok Žilina - altánok
Bytča Bytča Žilina - altánok Žilina - altánok
Bytča Bytča Žilina - altánok Žilina - altánok
Žilina - altánok Žilina - altánok Bytča Bytča
Bytča Bytča Bytča Bytča
Bytča Bytča Bytča Bytča
Žilina - altánok Bytča Bytča Bytča
Bytča Žilina - altánok Žilina - altánok Žilina - altánok
Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok
Žilina - altánok Žilina - altánok Žilina - altánok Žilina - altánok
Žilina - altánok Žilina - altánok Žilina - altánok Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto Žilina Žilina Žilina
Žilina Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto Martin námestie Martin námestie Martin námestie
Martin námestie Žilina Žilina Žilina
Žilina Martin námestie Martin námestie Martin námestie
Martin námestie Martin námestie Martin námestie Martin námestie
Martin námestie Brno - evanjelizácia Brno - evanjelizácia Brno - evanjelizácia
Brno - evanjelizácia Brno - evanjelizácia Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Žilina Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Turčianske Teplice Martin Vrútky Martin Vrútky Martin Vrútky
Martin Vrútky Martin Vrútky Martin Vrútky Turčianske Teplice - r. 2013
Turčianske Teplice - r. 2013 Turčianske Teplice - r. 2013 Turčianske Teplice - r. 2013 Žilina
Žilina Žilina Žilina Žilina
Žilina Martin Vrútky Martin Vrútky Martin Vrútky
Martin Vrútky Žilina Žilina Žilina
Žilina Martin Vrútky Martin Vrútky Martin Vrútky
Martin Vrútky Žilina Žilina Žilina
Martin Vrútky Martin Vrútky Žilina Žilina
Turčianske Teplice - r. 2013 Turčianske Teplice - r. 2013 Turčianske Teplice - r. 2013 Turčianske Teplice - r. 2013
Turčianske Teplice - r. 2013 Turčianske Teplice - r. 2013 Turčianske Teplice - r. 2013 Turčianske Teplice - r. 2013
Žilina Žilina Žilina Turčianske Teplice
Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Turčianske Teplice Turčianské Teplice Turčianské Teplice Turčianské Teplice
Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Turčianske Teplice Turčianske Teplice Žilina Žilina
Žilina Turčianské Teplice Turčianské Teplice Turčianské Teplice
Turčianské Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Turčianske Teplice Turčianske Teplice Ostrava - CFaN Rajecké Teplice
Rajecké Teplice Rajecké Teplice Žilina Žilina
Rajecké Teplice Rajecké Teplice Rajecké Teplice Bratislava
Bratislava Bratislava Bratislava Žilina
Žilina Žilina Žilina Púchov
Púchov Rajecké Teplice Rajecké Teplice Rajecké Teplice
Rajecké Teplice Žilina Žilina Žilina
Žilina Žilina Žilina Žilina
Brno Brno Brno Brno
Brno Brno Brno Brno
Brno Brno Brno Brno
Brno Brno Brno Brno
Brno Brno Brno Brno
Brno Brno Brno Brno
Brno Brno Brno Brno
Brno Brno Brno Brno
Brno Brno Brno Brno
Brno Žilina Žilina Třinec
Třinec Třinec Třinec Třinec
Třinec Třinec Třinec Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Žilina
Český Tešín Český Tešín Český Tešín Český Tešín
Český Tešín Český Tešín Český Tešín Višňové
Višňové Žilina Český Tešín Český Tešín
Český Tešín Český Tešín Český Tešín Český Tešín
Český Tešín Český Tešín Český Tešín Žilina
Žilina Žilina Žilina Žilina
Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Žilina
Žilina Žilina Žilina Žilina
Žilina Žilina Žilina Žilina
Považská Bystrica Považská Bystrica Považská Bystrica Považská Bystrica
Považská Bystrica Považská Bystrica Považská Bystrica Považská Bystrica
Veľký Krtíš Veľký Krtíš Veľký Krtíš Veľký Krtíš
Žilina Žilina Žilina Místek
Místek Místek Místek Místek
Místek Místek Místek Místek
Místek Místek Místek Místek
Místek Frýdek Místek Frýdek Místek Frýdek Místek
Frýdek Místek Ostrava Ostrava Ostrava
Ostrava Ostrava Ostrava Ukrajina
Ukrajina Evanjelista Joe Ferreyra Ostrava Ostrava
Ostrava Ostrava Ostrava Ostrava
Ostrava Ostrava Ostrava Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ostrava Ostrava Ostrava Ostrava
Ostrava Ostrava Turčianske Teplice
Trenčín Kysucké Nové Mesto Turčianske Teplice - r. 2013 Turčianské Teplice
Žilina Žilina Ostrava - CFaN Ostrava - CFaN
Brno Žilina Žilina Místek
Místek Místek Frýdek Místek Ostrava
Ostrava Ostrava Ostrava Ostrava
Ostrava Ostrava Ostrava Ostrava
Považská Bystrica Považská Bystrica Považská Bystrica Považská Bystrica
Považská Bystrica Považská Bystrica Považská Bystrica Žilina
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Ukrajina Ukrajina Bratislava Bratislava
Bratislava Ostrava Ostrava Ostrava
Ostrava Ostrava Ostrava Čadca
Čadca Čadca Čadca Čadca
Čadca Čadca Čadca Čadca
Čadca Kežmarok Kežmarok Kežmarok
Poprad Poprad Poprad Poprad
Poprad Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Poprad Poprad Poprad Poprad
Bytča Bytča Košice Čadca
Čadca Čadca Čadca Čadca
Čadca Čadca Čadca Čadca
Čadca Košice Košice Košice
Košice košice Košice Košice
Košice Muž, ktorý bol 20 min. mŕtvy a Pán Ježiš ho vrátil, aby kázal o Pánovej Ježišovej láske a milosti. Pretože Pán Ježiš chce každého človeka k sebe. Ostrava Ostrava
Ostrava Ostrava Ostrava - šťastný mladý ľudia, ktorý prijali Pána Ježiša do svojho srdca Ostrava - šťastný mladý ľudia, ktorý prijali Pána Ježiša do svojho srdca
Ostrava - šťastný mladý ľudia, ktorý prijali Pána Ježiša do svojho srdca Ostrava Ostrava Ostrava
Ostrava Ostrava Galanta Galanta
Galanta Galanta Galanta Galanta
Sládkovičovo Sládkovičovo Sládkovičovo Galanta
Galanta Galanta Galanta Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom Bratislava Bratislava Bratislava
Bratislava Šahy Šahy Zvolen
Zvolen Zvolen Zvolen Zvolen
Považská Bystrica Považská Bystrica Nitra Nitra
Nitra Detva Detva Hriňová
Ostrava Ostrava Ostrava Čadca
Čadca Čadca Hradec Králové - evanjelizácia Hradec Králové - evanjelizácia
Hradec Králové - evanjelizácia Bill Moore Bill Moore Šaľa
Šaľa Šaľa - pastor s manželkou Šaľa Šaľa
Evanjelizácie karavan - Šaľa Evanjelizácie karavan - Šaľa Evanjelizácie karavan - Šaľa Evanjelizácie karavan - Šaľa
Žilina Ostrava - svedectvo a koncert Ostrava - svedectvo a koncert Ostrava
Ostrava Ostrava Prostejov Prostejov
Prostejov Prostejov Prostejov Ostrava - svedectvo a koncert
Ostrava - svedectvo a koncert Ostrava Ostrava Ostrava
Brno evanjelizácia Brno evanjelizácia Brno evanjelizácia Ostrava - svedectvo a koncert
Ostrava - svedectvo a koncert Ostrava - svedectvo a koncert Ostrava Ostrava
Ostrava Ostrava Ostrava Ostrava - modlitba za chorého
Ostrava Ostrava Ostrava Trenčín - december 2010
Trenčín - december 2010 Trenčín Nitra Nitra
Nitra Čadca Čadca Čadca
Zlín - podvečer Zlín - podvečer Zlín - podvečer Prostejov
Prostejov Prostejov Tomáš Pajor - evanjelista Tomáš Pajor - evanjelista
Zlín - večer Zlín - večer Prostejov Prostejov
Prostejov Poprad Poprad Poprad
Boží služobník v Žiline - evanjelista Dr.Peter Gammon Třinec Třinec Zvolen
Třinec Detva Detva Ian McCormack - muž, ktorý bol 15 mŕtvy a Pán Ježíš ho vrátil, aby kázal evanjelium
Boží služobník v Žiline - evanjelista Dr.Peter Gammons Zvolen Zvolen Zvolen
Zvolen Zvolen Detva Misia OSN v bývalej Juhoslávii r.1995 / kedy ma diabol prvý krát napadol /
Detva Misia OSN v bývalej Juhoslávii r.1995 / kedy ma diabol prvý krát napadol / Misia OSN v bývalej Juhoslávii r.1995 / kedy ma diabol prvý krát napadol / Krupina
Krupina Krupina Banská Bystrica 18.9.2010 Banská Bystrica 18.9.2010
Banská Bystrica 18.9.2010 Havířov 220 Trenčín
Trenčín V Žiari nad Hronom Trenčín Ostrava
Ostrava Ostrava Bratislava Bratislava
V Žiari nad Hronom V Žiari nad Hronom V Žiline V Martine
V Martine V Banskej Bystric Ian McCormack - muž, ktorý bol 15 minút mŕtvy a Pán Ježiš ho vrátil späť V Bytči
V Žiline V Považskej Bystrici V Považskej Bystrici Človek, ktorý bol 15 minút mŕtvy - evanjelista