Header

Počet prístupov:

  

  

 AKTUALITY U NÁS 

 Ak potrebuješ informáciu, alebo modlitbu napíš nám e-mail: 

jeziskristuszije@gmail.com 

IZRAEL- aktuality noviny DELET

 

  ---------------------------------------------------- 

   Ak máš záujem o knihu    ,, Môj boj proti neviteľnému nepriateľovi ,,  v tlačenej forme pošli prosím objednávku na

e-mail:

jeziskristuszije@gmail.com

,, V prípade, že Vám kniha neprišla prosíme o zaslanie opätovnej objednávky ,, 

AKCIA 

Cena za 1 ks - 3 € + poštovné

Cena za 2 ks - 4 € + poštovné

  

Kniha

 

KNIHY NA STIAHNUTIE DO PC, mobilu, tabletu  

Kniha od Mariána Červeníka - Martinus

Kniha od Mariána Červeníka na stiahnutie v EPUB do mobilu prípadne tabletu  

Stránky kde sa dajú stiahnúť knihy - Môj boj proti ...... 

Kniha od Mariána Červeníka na čítanie v PC

-----------------------------------------

 AKTUALITY   

  Evolúcia je podvod !!! 

 

  

 -----------------------------------------

Je Boh autorom utrpení, ktoré sú na tomto svete?

 

Nikdy neobviňuj Boha !!! 

  

Nemáš istotu spasenia 

 

-----------------------------------------

Pomôžte zastaviť antisemitizmus, pokiaľ je čas ! 

 

Vyhlásenie solidarity slovenských kresťanov s Izraelom

----------------------------------

  

 

 Kresťanské internetové televízie

 

 

 

 

 

                                                                                    

SVEDECTVÁ O UZDRAVENIACH JEŽIŠOVOU BOŽOU MOCOU

 

     Skutky Apoštolov 10: 37 a 38 - 37 vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku počnúc od Galilee po krste, ktorý hlásal Ján, 38 o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Bôh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh.

     Ev. Jána 5: 5 až 155 A bol tam nejaký človek, ktorý bol tridsaťosem rokov nemocný. 6 Keď toho videl Ježiš ležať a poznal, že je už dávno nemocný, povedal mu. Či chceš byť zdravý? 7 A nemocný človek mu odpovedal: Pane, nemám človeka, ktorý by ma, keď sa pobúri voda, dopravil do rybníka; ale kým ja idem, už iný schádza predo mnou. 8 Vtedy mu riekol Ježiš: Vstaň, vezmi svoje ležisko a choď! 9 A človek hneď ozdravel a vzal svoje ležisko a chodil. A bolo to v sobotu. 10 Preto hovorili Židia uzdravenému: Je sobota, nepatrí sa ti nosiť ležisko. 11 A on im odpovedal: Ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal: Vezmi svoje ležisko a choď! 12 A tak sa ho opýtali: kto je ten človek, ktorý ti povedal: Vezmi svoje ležisko a choď? 13 Ale uzdravený nevedel, kto je, lebo Ježiš sa bol vzdialil ztade, kým bol zástup na tom mieste. 14 Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si; nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie! 15 človek odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil.

     Ev. Matúša 10:88 Nemocných uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte; darmo ste dostali, darmo dajte.

     Ev. Marka 16: 17 až 2017 A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky, 18 hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre. 19 A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej. 20 A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.

      Ev. Lukáša 10:9 -  9 a uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, a hovorte im: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie.

     Ev. Marka 6:12 - 12 Vtedy vyšli a kázali, aby činili pokánie. 13 A vyháňali mnoho démonov a mazali mnohých chorých olejom a uzdravovali.

     Ev. Lukáša 13:16 a 17 - 16 Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, nemala byť vyprostená z toho puta v sobotný deň? 17 A keď to hovoril, hanbili sa všetci jeho protivníci, a celý zástup sa radoval všetkým tým slávnym skutkom, ktoré sa dialy od neho.

 

Toto svedectvo je skutočný príbeh :        

 Pán Ježiš mi povedal: ,, Ja Som za vás musel zomrieť, aby ste vy žili večný život. Choď a zvestuj to ďalej ľuďom, že Som živý na veky vekov. ,, 

  

 

Na našom profile na - Facebooku a   našej stránke v časti viedeo,  VIDEO SVEDECTVÁ , Liečenie Vrútky - môžeš vidieť svedectvá nadprirodzených Božích uzdravení a iných skutočných príbehov dokazujúcich Božiu existenciu, a obrovskú Božiu milosť. Nájedš tam svedectvá ľudí, ktorý prežli klinickú smrť, alebo iné osobné stretnutie sa s Pánom Ježišom Kristom. Boh vôbec nechce, aby si bol chorý, slabý, chudobný, alebo pod kliatbou. Boh je absolútny vládca všetkého, a vie zasiahnúť v tovj prospech v hocijakom čase. Všetko zlé, čo na človeka prichádza je dôsledok hriechu človeka, a neposlušnosti Božiemu slovu. Ale Boh vo Svojej veľkej milosti dokonale vyriešil všetky hriechy a dôsledky hriechu človeka. Boh to vyriešil vo Svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý bol ptrestaný za teba aj mňa. Pán Ježiš zaplatil ten trest, za naše hriechy a vyriešil našu záchranu, uzdravenie a požehnanie pre nás. Boh to urobil pre nás, pretože Božia láska a milosť je neopísaťeľne veľká. Boh Otec, Syn Ježiš i Duch Svätý nás všetých miluje. Je dôležité uveriť v Božie Slovo ( Biblii ), ktoré je absolútnou autoritou, a je v ňom život. Biblia nie je hocijaká kniha, ktorú čítaš doma z knižnice. Biblia je vdýchnuté Slovo Boha, a je v ňom uzdravenie, požehnanie, vyslobodenie, a večný život.. Spoznaj Boha osobne skrze kázané Božie Slovo, a písané Božie Slovo ( Bibliu ).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Táto kniha rozpráva môj životný príbeh. Je svedectvom o tom, že viditelný materiálny svet nie je tým jediným, čo ovplyvňuje život človeka. Na vlastnú kožu som sa presvedčil o tom, že niktoré ľudské problémy nie sú riešiteľné prirodzeným spôsobom a nestačia na ne ani najmodernejšie vedecké poznatky a metódy. Vo svete existujú sily, ktoré dokážu zničiť život aj ostrieľanému vojakovi mierových jednotiek. Mnohé duchovné aktivity ako napríklad vyvolávanie duchov, čarovanie alebo veštenie sú spojené s obrovský nebezpečenstvom pre život človeka a jeho dušu. Vďaka nesmiernej Božej láske a milosti však existuje riešenie. A práve o tom hovorí môj príbeh.

Tam, kde už ani sila zbraní nemá moc, posiela Boh tú najsilnejšiu zbraň – svojho Ducha.

 

 

Ak máš záujem o knihu v tlačenej forme pošli objednávku na e-mail: jeziskristuszije@gmail.com.

 

Cena za 1 ks - 3 € + dobierka

AKCIA - cena za 2 ks - 4 € + dobierka

 

 

  

,, Kniha od Mariána Červeníka - Martinus ,,

 

,, Kniha od Mariána Červeníka na stiahnutie aj do mobilu prípadne tabletu ,,

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milý čitatelia. Dovoľte mi podeliť sa s Vami o môj príbeh, ktorý som podrobnejšie opísal v knihe 

,, Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi ,,.

 

 

 

Svedectvo Mariána Červeníka

Zrazu sa ma dotkol Boh a ja som pocítil príval Božej lásky a dobroty

Milý brat a sestra, dovoľ mi podeliť sa s tebou o moje svedectvo prijatia spasenia.

V roku 1994 som nastúpil ako vojak OSN do bývalej Juhoslávie. Asi po deviatich mesiacoch služby v Juhoslávii, som jedného rána vstal ako hociktorý deň, išiel som sa umyť a začal sa pravidelný deň. V ten deň som mal službu v kuchyni. Keď som prišiel do kuchyne, zbadal som tam nôž na stole. Zrazu som sa ho začal báť. Nevedel som, čo sa so mnou deje. Asi po dvoch dňoch som išiel za psychológom, ktorého sme tam mali. Povedal mi, že mám tieto myšlienky potláčať a mám si privádzať pozitívne myšlienky, hlavne také z domova. Tak som to začal trénovať. Myšlienky na rodinu sa mi však začali spájať s myšlienkami na nôž. Začali nezmyselné predstavy. Po návrate domov som hľadal pomoc u liečiteľov, psychotronikov. Jedného dňa mi poradili známi nejakého pána z Popradu, že on mi bude vedieť pomôcť. Ten mi dal vystrihnutú fotku z novín, kde bolo znenie jednej vety, ktorú si už nepamätám. Tento obrázok mi kázal pripnúť z vnútornej strany oblečenia k srdcu a opakovať dookola znenie vety. To som vôbec netušil, že ide o okultizmus (tzv. mantru).

Potom problémy ustúpili až do roku 2008. Moja vtedajšia manželka mi začala robiť problémy. Vtedy som mal dve deti u mňa a jedného rána som sa zobudil a začal som mať ten istý problém. Znova som nehľadal pomoc tam, kde bolo treba, ale u nezmyselných liečiteľov ako Ján Pravda, babka bylinkárka a iní okultisti. Dom sme mali čoraz viac zaprataný modlami, nosili sme si vodu zo Živčakovej a podobne. Proste jeden väčší nezmysel ako druhý. Došlo to do takého štádia, že som sa začal báť sám seba. Začal som čítať knihy o psychológii. V týchto knihách písali, že treba športovať a pozitívne myslieť. Tak som to skúšal. Došlo to do takého štádia, že som dostal arytmie srdca a bola u nás záchranka aj štyrikrát týždenne. Začal som riešiť ďalší problém. Cez známych som si vybavil zákrok v NÚSCH Kramáre v Bratislave. Tu mi urobili elektro-fyziológiu.

Po tomto zákroku som dostal 40-stupňové teploty, a potom začali oveľa väčšie problémy. Začal som športovať, ako bolo písané v knihách. Moje telo bolo unavené a došlo to do štádia, že som prestal spávať. Keď som behával okolo železnice a šiel vlak, tak som sa musel chytiť trávy a prosiť BOHA, že chcem žiť. Ťahalo ma skočiť pod vlak. Nechápal som, čo sa to so mnou deje?! Asi po troch mesiacoch som začal mať vražedné a sebavražebné predstavy, čo som nikdy nechcel a ani nechcem. Začal som vidieť postavy a strácal som zmysel pre realitu. Keď sa to už nedalo vydržať, tak som požiadal jedného známeho lekára nech mi vybaví nejakého psychiatra. Ten mi ešte v ten večer vybavil hospitalizáciu v Žiline - Bytčici. Chcem podotknúť, že som nikdy nedrogoval, nejedol lieky. Som úplný abstinent a nefajčiar. Po príchode do Bytčice mi robili psychotesty. Tam mi povedali, že mám psychotesty na výbornú a žiadny problém tam nevidia. Tak mi začali dávať aspoň lieky a injekcie na spánok. Po dvoch dňoch prišla na návštevu moja sestra a povedala, že môj brat dvojča mal tiež nejaké problémy a pomohol mu BOH. Začala mi hovoriť o zbore. Vtedy som pochopil, že to je jediné, čo mi pomôže. Zavolal som bratovi a on prišiel aj so sestrou zo zboru s Aďkou Pitekovou.

Zrazu sa ma dotkol Boh, a ja som pocítil príval Božej lásky a dobroty

Začali mi hovoriť evanjelium. Ešte v ten večer sme išli k pastorovi Peťovi Kubovi zo zboru v Žiline. U neho v záhrade som sa obrátil a prijal som Ježiša do svojho srdca. Do dvoch týždňov som sa dal pokrstiť. Potom sa začali moje problémy riešiť. S pastorom Jardom a Peťom sme hľadali príčiny mojich stavov a hlavne cestu von. Vždy, keď prišli útoky, začal som kričať na Ježiša a hneď tieto útoky prestali. Po obrátení som začal mať úžasný vzťah s Duchom Svätým, ktorý mi pomáhal. Moje vnútro sa posilňovalo a zlé myšlienky, predstavy a videnia postupne mizli.

Po obrátení sa rýchlo začalo všetko meniť. Šťastne som sa oženil a so svojou manželkou Monikou chodíme, samozrejme, pravidelne do zboru a na modlitby. V lete som sa pravidelne chodil modliť na kopec a prosil som Pána, nech mi pomôže z toho psychického problému. Jedného dňa som bol kázať jednej panej, a keď som sa vracal späť, spieval som si chvály. Zrazu som sa stretol s Bohom Ježišom Kristom. Boh sa ma dotkol, a ja som pocítil príval Božej lásky a dobroty, tak ako to opisuje Ian McCormack. Ježiš sa ma dotkol a okamžite som vedel, že som vyslobodený - všetky predstavy zmizli, pokojne spávam a som šťastný.

Týmto chcem povzbudiť všetkých. Pánu BOHU nič nie je nemožné a je naozaj Všemohúci. Obrovská chvála patrí JEŽIŠOVI. BOHU nech je veľká vďaka.

16 Január, 2011

* Skutky Sv. Apoštolov 10: 37,38 - Vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku počnúc od Galilee po krste, ktorý hlásal Ján, o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Bôh Svätým Duchom a mocou, ktorý prišiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorý boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh.

Preto drahý priateľ chcem ti povedať, že neexistuje žiaden očistec ani reinkarnácia, alebo iné duchovné cesty. Sú len dve cety, a to jedna vedie do pekla, a druhá do neba. Tou jedinou legálnou cestu do neba a duchovného sveta je Ježiš Kristus. Už teraz si môžeš vybrať nebo. Cestu do pekla si vyberať nikto nemusí, lebo už na nej človek je skrze hriech ( je to duchovný stav človeka - vzbura voči Bohu ), ak si neodovzdal život a srdce Pánu Ježišovi, a nie si znovuzrodený. Preto teraz prosím príjmi Pána Ježiša do svojho srdca. Pán Ježiš nám daroval večný život. Teraz sa rozhoduje o tvojej večnosti, a nie po tvojej smrti. Po smrti človeka skončila všetka šanca a nádej na spásu. Príjmi prosím tento nádherný dar v Ježišovi Kristovi, ktorý sme si nijak nezaslúžili. Žiadné náboženské, alebo dobré skutky človeka nespasia. Boh nám daroval večný život vo viere Jeho Syna Ježiša Krista, a Jeho vzácnej Svätej Krvi. Modlitba spasenia je dole pod článkom.

Viac sa dočítate v knihe ,, Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi ,,.

 

 

Chcem Vás pozvať na bohoslužby, kde sa Vás Boh môže naozaj dotknúť, tak ako mňa. Chcem Vám povedať, že Boh vie všetky problémy vyriešiť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,, Svedectvo o tom, aký je nebezpečný okultizmus a jeho praktizovanie. Okulizmus nie je Božou prácou, a ani vôľou. Ale je východisko z toho von, a to v Bohu Ježišovi Kristovi. ,,

 

/ klikni na baner ( VIDEO )Už viem prečo zomrel Ježiš /

Pozri si video so svedectvom, ako som sa stretol s Pánom Ježišom Kristom, a ako ma Pán Ježiš nadprirodzene uzdravil, a vyslobodil. Buď požehnaný.

 

 

* Skutky Sv. Apoštolov - 9: 1,2,3,4,5,6 -  A Saul ešte vždycky dýchal hrozbou a vraždou na učeníkov Pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi a vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby jestli by tam našiel niektorých mužov alebo ženy tej cesty, doviedol ich sviazaných do Jeruzalema. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku, a zrazu ho obkľúčilo svetlo z neba, a padnúc na zem počul hlas, ktorý mu hovoril: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ ? A on povedal: Kto si, pane ? A Pán povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ, tvrdo ti bude proti ostňu sa vzpečovať. A on trasúc a desiac sa povedal: Pane, čo chceš, aby som učinil ? A Pán jemu: Vstaň a vojdi do mesta, a povie sa ti, čo máš urobiť.

 

* Zjavenia Jána 1:14,15,16,17,18,19 - A jeho hlava a jeho vlasy boly biele jako biela vlna, jako sneh a jeho oči boly jako plameň ohňa a jeho nohy boly podobné mosadzi jako rozžeravenej v peci a jeho hlas bol ako mnohých vôd. A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola jako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný, a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa , som živý na veky vekov. Ameň. A mam kľúče pekla a smrti. A tedy napíš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tomto.

 

Skutky Sv. Apoštolov 10: 37,38 - Vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku počnúc od Galilee po krste, ktorý hlásal Ján, o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Bôh Svätým Duchom a mocou, ktorý prišiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorý boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
   
   

HOMEOPATIA – svedectvo lekárky
MUDr. Emílie Vlčkovej (detskej lekárky) 

 
   

Homeopatia je biela mágia

Homeopatia2

Keďže názory na homeopatiu sa začínajú nejako veľmi rôzniť, dokonca niektorí homeopatiu ospravedlňujú ako neškodné liečivo ba naopak veľmi účinné, rozhodli sme sa uverejniť svedectvo detskej lekárky MUDr. Emílie Vlčkovej, matky štyroch detí o jej ceste cez homeopatiu a o tom, čo podľa nej homeopatia v skutočnosti je (uverejnené na www.mojpribeh.sk). Ak sa náhodou homeopatiou liečiš alebo máš to v úmysle, prosím, najprv si prečítaj tento článok a potom sa rozhodni.

Ešte pred svedectvom tejto lekárky chcem uviesť princíp uzdravovania prostredníctvom diabla (z prednášok exorcistu Eliasa Vellu). Diabol môže uzdravovať, ale odlišným spôsobom ako Boh. Diablovi totiž nejde o dobro človeka, jediné po čom túži, je jeho úplné zničenie. Ako teda postupuje? Iba presúva problémy medzi rovinami tela, psychiky a duše. Ak niekto príde za liečiteľmi, zaplatí a čaká uzdravenie tela, pomocou mágie liečitelia dokážu vyliečiť jeho telo ale tak, že problém sa iba presunie do inej oblasti - napr. do psychiky. Telo je už síce zdravé, ale človek začína cítiť neopodstatnený strach, úzkosť, je veľmi agresívny z ničoho nič ani sám nevie, prečo, a tak ďalej - je toho veľa. Potom príde za liečiteľom (resp. homeopatom), že má takéto problémy a on ho pošle k psychotronikovi, aby "vyrovnal jeho energiu", alebo "odblokoval ho", pretože je uurčite zablokovaný. A tento chudák ide za psychotronikom, a ten skutočne vylieči jeho problémy, ale tak, že iba presunie problém do inej roviny - napr. do duchovnej. Človek začne mať čoraz väčší odpor k modlitbe, k Bohu, prestane postupne veriť, že Boh ho miluje, prestane vidieť zmysel svojho života, je agresívny voči všetkému, čo je spojené s Bohom, alebo silná apatia voči všetkému duchovnému. Okrem toho sa to môže zároveň presúvať aj späť do telesnej roviny a človek začne buď chorľavieť na niečo úplne iné ako na začiatku alebo sa choroba vráti v ešte väčšom meradle ako predtým. Boh narozdiel od diabla lieči tak, že odoberá problém úplne a zhramonizuje aj dušu aj psychiku s telom - teda lieči celého človeka. Homeopatia sa prejavuje práve spomínanými príznakmi liečenia mocou diabla. Môžete to porovnať aj s nasledujúcou skúsenosťou.

Som detská lekárka. Mám štyri deti vo veku 17, 15, 12 a 9 rokov. V rokoch 1995 až 2000 som absolvovala školenia z homeopatie. Vlastním certifikát z Rakúskej školy homeopatie, navštevovala som prednášky z indickej, tzv. revolučnej homeopatie a absolvovala som i kurz BIHOST (metóda biochemicko-homeopatickej regulácie metabolizmu). Pretože v tomto období som bola prevažne na materskej dovolenke, liečila som homeopatikami najmä svoje deti a niektorých známych. Bola som touto liečbou nadšená. Verila som, že im dávam neškodné guľôčky vyrobené z bylín.

Deťom som liečila hlavne infekcie horných dýchacích ciest. Dcére som vyliečila bronchitídu po tom, čo jej nezabrali antibiotiká. Mne po podaní homeopatika na druhý deň zmizla bradavica. Niekedy mi u známych homeopatiká nezabrali, no vysvetľovala som si to mojou nevedomosťou. Avšak neskôr sa u detí začali objavovať problémy, čo som si už vysvetliť nevedela. Problémy totiž nemali telesnú, ale skôr psychickú povahu.

Aká bola moja ďalšia cesta s homeopatiou? Náš kňaz ma upozornil, že túto liečiteľskú metódu podporuje hnutie New Age, ale pretože som homeopatiu urputne obraňovala, nakoniec mi povedal, aby som skúmala ďalej. A ja som šla na ďalšie školenia. Kúpila som si i prístroje, ktoré nám na nich odporúčali. Plánovala som, že sa budem homeopatii venovať po materskej dovolenke. Avšak v mojom vnútri zavládol veľký nepokoj, nevedela som, z čoho pramení. Čítala som všetko dostupné o homeopatii, pýtala som sa rôznych ľudí na ich názor na ňu, no nik mi nedal uspokojivú odpoveď.

I stanovisko KBS v otázkach homeopatie (uverejnené v Katolíckych novinách r. 1996) som vnímala ako súhlas Cirkvi s mojou liečbou. No napriek tomu mi moje svedomie hovorilo – „nelieč!“. Odmietala som preto liečiť neznámych ľudí, liečila som len známych a výlučne homeopatiou som liečila naše deti. Tie boli pre mňa akýmisi pokusnými objektmi, na ktorých som skúšala liečbu homeopatikami. Na jednej strane v mojom srdci stále pretrvával nepokoj, na druhej ma homeopatia nadchýnala a priťahovala. Nevedela som to pochopiť a stále som hľadala a túžila spoznať pravdu. To sa neskôr skutočne aj stalo a v mojich názoroch nastal rázny zlom. Prispeli k tomu dve udalosti:

Známa mi rozpovedala vlastný zážitok s alkoholikom, ktorého našli v zime raz večer ležať na zemi. Odviedli ho domov a pritom sa modlili modlitbu za oslobodenie od ducha alkoholizmu. O mesiac zistili, že dotyčný prestal piť a začal sa pripravovať k sviatostiam. Vysvetlila mi tú modlitbu. Počula som ju prvýkrát.

Dostala sa mi do rúk kniha MUDr. Judithy Erdélyiovej: Alternatívna medicína vo svetle Biblie (MSEJK, Bratislava 2000).

Autorka v nej často spájala alternatívnu medicínu – kam zaraďovala i homeopatiu – s okultizmom. Premkla ma hrôza, aby som nemala aj ja niečo s ním spoločné. Pretože som bola doma, kľakla som si pred kríž a modlila sa: „Pane Ježišu, prosím Ťa, zbav ma ducha mágie a okultizmu.“ Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého. Modlitba vychádzala z môjho rozorvaného vnútra a až neskôr som pochopila, ako veľmi zmenila orientáciu môjho života. To, čo sa po nej dialo s mojím myslením, je pre mňa doteraz zázračné. Odrazu sa mi začalo vyjasňovať. Prístroje!

Na poslednom školení som si zakúpila dva prístroje s presvedčením, že sa budem venovať homeopatii a že ich využijem. Meracím prístrojom založeným na EAV metóde môžeme pacienta otestovať a nájsť preňho správne homeopatikum. Ušetrí sa tým veľa času, ktorý homeopat venuje vyhľadávaniu homeopatického lieku v Repetitóriu a Materii Medici. Dokonca sa dá na tomto prístroji vyrobiť homeopatikum i z čistej vody. Stačí to na to, aby homeopat vlastnil diagnostické homeopatiká. Pacienta potom prístroj vybaví vyrobenými homeopatickými kvapkami, alias čistou vodou, do ktorej preniesol informáciu homeopatika. Prístrojom sa dá merať aj energia v jednotlivých akupunktúrnych bodoch.

Prístroj predávali na školení obchodní zástupcovia zo zahraničia. Musela som sa rýchlo rozhodnúť. Kolegovia homeopati mi radili, že je dobré nejaký takýto prístroj vlastniť. Pri kúpe som sa nezamýšľala nad spôsobom jeho fungovania, až po modlitbe autoexorcizmu mi napadlo – vyrába homeopatiká z čistej vody, veď to je mágia! Šla som sa pozrieť, v akých jednotkách prístroj meria energiu v akupunktúrnych bodoch. Na číselníku však neboli žiadne jednotky. Až vtedy som si uvedomila, že prístroj mi dáva len dve jednoduché odpovede (podobne ako kyvadlo): odpoveď áno – keď na aparáte svietilo svetlo medzi bodmi 80 a 90, alebo nie – keď prístroj svietil medzi bodmi 50 a 60. S hrôzou som si uvedomila, že je to okultná vec. Kyvadlom by sa liečitelia pri práci zosmiešnili, no v našej dobe je jednoduché zostrojiť prístroj s moderným dizajnom – a to je efektné riešenie.

Prístroj som mala v záruke. Chcela som ho okamžite vrátiť a dostať naspäť peniaze – stál 50-tisíc Sk. Volala som obchodným zástupcom, že sa pokazil. Vysmiali ma, že čo sa už môže na ňom pokaziť…

Druhý prístroj – vreckový diár Psion sa podobá väčšiemu mobilnému telefónu. Na jeho displej možno napísať názov homeopatika a meno pacienta. Stlačením klávesy Mode homeopat pošle informáciu, čiže homeopatický liek, priamo pacientovi do jeho organizmu. Táto informácia sa dá poslať aj na diaľku, ak homeopat pozná dátum narodenia pacienta. Neuveriteľné! Tomuto som uverila!

Prístroj som niekoľkokrát použila. Fungovalo to. Nepotrebovala som žiadne homeopatiká. Stačilo mať pri sebe iba tento aparát. Na mojich posledných školeniach nám prednášateľka tvrdila, že v homeopatii neúčinkujú chemické látky, ale že tu ide len o prenos informácie. Pripadala som si vtedy veľmi hlúpo, lebo päť rokov som chodila po školeniach a až tak neskoro som sa to dozvedela…

Spýtala som sa brata, elektrotechnického inžiniera, akú informáciu vysiela prístroj, keď to funguje? Brat ma nazval naivnou, že verím na také veci. Po prezretí prístroja lakonicky skonštatoval: „To je obyčajný diár vyrobený v roku 1989“. Nerozumela som tomu.

Až po modlitbe mi prebleslo hlavou: Nič v prístroji nie je a funguje, to musí byť mágia! Musí to byť okultná vec! Neskôr, rozhorčená sama na seba pre množstvo peňazí, ktoré som za oba prístroje vyhodila, som zatelefonovala do zahraničia. Chcela som prístroj vrátiť a dostať naspäť svoje peniaze. Dotyčnej homeopatke som na otázku, prečo to chcem vrátiť, odpovedala, že som prišla na to, že je to biela mágia a nechcem to naďalej používať. Na moje prekvapenie mi na to odpovedala: „Kolegyňa, a čo ste si mysleli, že to je?“. Ostala som úplne omráčená. Homeopatka vedela, že tu ide o mágiu, ale na školení o tom nepadlo ani slovko!

Avšak stále som nechápala podstatu homeopatie – prečo sa dá práve homeopatia používať i okultnými prístrojmi? Nebolo mi to stále jasné. A tak som sa pustila do štúdia. Prvou knihou, ktorú mi kúpil manžel, bol pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska: Mágia, veštenie a démonské vplyvy (Jas 2001). Hneď v jej úvode som sa dozvedela, že existuje mágia napodobňovacia, podľa ktorej podobné plodí zasa podobné. V tom okamihu som si spomenula na prvý princíp homeopatie – podobné sa lieči podobným – a pochopila som, že princípy homeopatie vychádzajú z mágie. Moje rozhodnutie ohľadom homeopatie bolo jednoznačné – už žiadna homeopatia! Ani francúzska škola. Veď tu neúčinkujú byliny a nerasty, tu ide o mágiu, bielu mágiu! Postupne som začala mať jasno vo veciach, ktorým som na školeniach o homeopatii nerozumela, a začala som chápať súvislosti…

Odvrátenie od ducha homeopatie

Ako som už spomenula, prišli problémy s deťmi. Najstaršia, vtedy 9-ročná dcéra, v čase, keď brala homeopatiká, mala sny, pri ktorých sa budila a bála. Hľadala som rôzne príčiny, no na homeopatiká som ani len nepomyslela. Vyvrcholilo to tým, že vo sne videla diabla, ktorý chcel, aby mu povedala áno a neskôr zase diabla, ktorý jej chcel odseknúť ruky a nohy. Modlila som sa s dcérou modlitbu za oslobodenie od ducha homeopatie. Sny sa jej viac neopakovali, ale strach pri zaspávaní ešte dlho pretrvával.

Moja druhá dcéra nemohla v noci dýchať a stále sa jej to zhoršovalo. Nemala nádchu, nemala výtok z nosa, nemala alergiu. Boli to strašné stavy – nemohla dýchať, fúkala nos, hnevala sa, na posteli kopala nohami, pobudila súrodencov. Raz mi napadlo: Skús sa modliť! Keď bola v takomto stave, položila som na ňu ruku a modlila sa modlitbu za oslobodenie od ducha homeopatie. Na moje prekvapenie zaspala a pokojne spala i ďalšie noci.

Syn, vtedy 3-ročný, sa dostával do strašných, pre mňa nepochopiteľných stavov agresivity, keď som mu odmietla dať sladkosť tesne pred obedom alebo raňajkami. Zhodil veci z poličiek, vyhádzal všetko zo skrine. Nijaké výchovné metódy nepomáhali. Raz mi tiež napadlo modliť sa. Po modlitbe sa upokojil, najedol sa. Doteraz má rád sladké, ale vie si sladkosť odložiť. Vie sa nahnevať, ale popritom poslúchne.

Modlitbu za oslobodenie som sa nemodlila len nad mojou najmladšou dcérou. Mala 6 mesiacov, keď som skončila s homeopatiou. Dávala som jej nízke riedenia homeopatík, nepoužila som konštitučné homeopatikum.

Predo mnou vyvstala ďalšie otázka: Čo ďalej? Veľmi mi vtedy pomohli duchovné cvičenia za vnútorné uzdravenie. Pochopila som na nich stav, v ktorom som sa nachádzala. Intenzívne som čítala Sväté písmo. Na základe biblického textu: „Ba viacerí takí, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili“ (Sk 19, 19) som spálila všetky svoje homeopatické knihy. Nevedela som však, čo s prístrojmi. Až asi sedem mesiacov mi trvalo, kým som pochopila, že aj tie musím zničiť. S manželom sme ich rozobrali a spálili. A v mojom vnútri zavládol pokoj…
Život zakladateľa homeopatie

Aby sme porozumeli učeniu o homeopatii, je dôležité poznať osobnosť a základné dielo lekára Samuela Hahnemanna, objaviteľa princípov tejto metódy. Po tomto spornom lekárovi totiž nikto iný jej spôsob liečenia zásadne nezmenil.

Christian F. Samuel Hahnemann sa narodil v Meissene roku 1755 ako syn maliara porcelánu. Ako veľmi nadaný žiak mal možnosť študovať na kniežacej škole Sankt Afra. Tam sa popri francúzštine naučil dobre ovládať i angličtinu, gréčtinu a latinčinu, a to do takej miery, že mohol neskôr vykonávať rozsiahlu prekladateľskú činnosť, čím si ako chudobný študent zabezpečil živobytie. Keď mal 20 rokov, začal študovať medicínu na univerzite v Lipsku. V štúdiu neskôr pokračoval dva roky u známeho lekára von Quarina vo Viedni. Tu sa zoznámil s barónom Samuelom von Brukenthal, ktorý ho vzal so sebou, aby mu slúžil ako domáci lekár a knihovník. Slobodomurár von Brukenthal ho voviedol do lóže slobodomurárov, kde mladý Hahnemann vstúpil ako 22-ročný. Tu sa dozvedel čosi i o deizme (učení, podľa ktorého Boh existuje, je prapríčinou sveta, no potom už do jeho vývinu ďalej nezasahuje; svet sa vyvíja podľa svojich vlastných zákonov – pozn. red.). Svoje štúdium ukončil doktorskou dizertačnou prácou, v ktorej po prvýkrát spomenul vtedy známeho Antona Mesmera, objaviteľa tzv. živočíšneho magnetizmu.

Po absolvovaní štúdia sa Hahnemann ako lekár usadil v Hettstedte, neskôr v Dessau, kde sa oženil s Henriettou Kuchlerovou, dcérou miestneho lekárnika. Pre neúspechy pri výkone svojho medicínskeho povolania sa čoraz väčšmi odvracal od lekárstva. Zato jeho prekladateľská činnosť bola horlivá. Pri preklade statí z Materie medici od anglického vedca Cullena kritizoval Hahnemann Cullenovo chápanie liečivých účinkov chinínovej kôry.

Prostredníctvom vlastných pokusov natrafil Hahnemann na homeopatiu. Od tohto momentu ustavične skúmal, aby mohol sformulovať výsledky nového pravidla liečby. V roku 1796 zverejnil slávnu stať Pokus o nový princíp odhaľovania liečivej sily substancií medikamentov a po prvý raz tu spomenul homeopatickú zásadu similia similibus curentur (podobné sa lieči podobným).

Hneď nato sa vznietila hádka medzi učencami školskej medicíny, ktorí tento liečebný postup rozhodne odmietali. Napriek silnému odporu však Hahnemann získal habilitáciu na univerzite v Lipsku, kde od leta 1811 vyučoval predmet homeopatia. Popritom vykonával i praktické liečenie, pri ktorom sa mu podľa výpovedí jeho prívržencov podarili neobyčajné vyliečenia. V spise Organon liečenia, ktorý vyšiel v roku l810, opisuje pôvod a spôsob účinku svojho princípu liečenia. Táto práca sa dodnes považuje za základné dielo homeopatie.

V Lipsku sa Hahnemann dostal i do sporu s lekárnikmi, a to z dôvodu samostatného vydávania homeopatických liekov svojim pacientom. Dostal zákaz, aby svoje lieky vyrábal sám. Následne odišiel do Kothenu, kde svoje liečiteľstvo mohol slobodne vykonávať pod ochranou vojvodu. Tu strávil pokojný úsek života, vďaka čomu došlo k rozvoju homeopatie. Na jej ďalšie šírenie mali veľký význam i články v Ríšskom vestníku, ktorého redaktorom bol Rat Becker, taktiež člen slobodomurárskej lóže.

Napriek vysokému veku Hahnemann dolaďoval svoje liečiteľské umenie. Na úroveň nemerateľnosti rozšíril aj druhý základný princíp – princíp potenciovania alebo dynamizovania liečiv. Onoho času radil nebrať lieky, ale „si k nim iba privoňať“. Ešte ako 80-ročný, už vdovec, sa druhýkrát oženil s mladou 35-ročnou francúzskou maliarkou Melanie d´Hervilly a odsťahoval sa do Paríža. Tu si spoločne otvorili homeopatickú ambulanciu. Zomrel 2. júla 1843.

Organon liečebného umenia

V roku 1810 vydal Hahnemann v Lipsku Organon racionálnej liečby, jeho ďalšie vydania vyšli pod názvom Organon liečebného umenia. V tomto diele položil metodické a filozofické základy homeopatickej liečby. V predslove k 6. vydaniu kritizuje alopatickú medicínu tých čias a uvádza nové liečiteľské umenie – homeopatiu, ktorú sám objavil. Definuje ju ako liečebný postup úplne odlišný od alopatie. Tvrdí, že choroby sú spôsobené iba narušením duchovnej sily oživujúcej ľudské telo. Použitím správneho homeopatického lieku dôjde k duchovnej – dynamickej zmene a preladeniu stavu pacienta. Tieto lieky v malých dávkach aj sám podáva chorému. Starú školu, čiže klasickú medicínu, nazýva opakom homeopatie, ako je noc opakom dňa.

Hahnemann kritizuje klasickú alopatickú medicínu, ktorá sa snaží hľadať príčinu choroby a túto príčinu sa usiluje odstrániť. On však tvrdí, že väčšina chorôb je duchovného pôvodu, a preto sa ich príčina nedá spoznať ľudskými zmyslami. Dokonca pozorovania anatómov, patologických anatómov, fyziológov považuje iba za výplod fantázie. Opakovane tvrdí, že príčiny chorôb nie sú hmotnej povahy. Neverí v materiálny prenos nákazy, napríklad do rany, na kožu. Za nesprávne považuje materiálne názory na vznik a podstatu ochorení. Verí, že choroby ľudského organizmu sa vyvolávajú a udržujú iba duchovnou dynamickou silou. Hahnemann sa pritom odvoláva na múdreho a dobrotivého Stvoriteľa, ktorý mu dal objaviť liečiteľské umenie – homeopatiu. Môže sa tak javiť ako veriaci kresťan. Aké teologické pramene však za tým stoja?

Ak by Hahnemann vyznával kresťanský život, potom by sme mohli hľadať zdôvodnenie jeho duchovných teórií v Božom slove, vo Svätom písme. Opak je však pravda. Hahnemann odmieta základy evanjelia, vrátane osoby Ježiša Krista. V liste svojmu žiakovi Stapfovi (Brief an Stapf, Kothen 1830) píše:

„Ako dôležité znamenie našej doby vnímam skutočnosť, že teraz môžeme čítať Konfucia. Čoskoro ho objímem v kráľovstve šťastných duší, dobrodinca ľudstva, ktorý nás vedie tou správnou cestou k múdrosti a k bohu, už šesť a pol storočia pred týmto Blúznivcom“. 

„Blúznivec“ Ježiš z Nazareta, ktorý nevedie Hahnemanna po priamej ceste k múdrosti, ale s mýtnikmi a hriešnikmi chce vybojovať ťažkú cestu k Božiemu kráľovstvu na zemi, ktorý sa z kríža prihovára k lotrovi, tento muž bolesti je pre Hahnemanna neprístojný (!).

Svojím spôsobom tragická je i neodškriepiteľná skutočnosť, že Hahnemann vybudoval svoje poznanie z poznatkov vtedy veľmi rozšíreného prírodného náboženstva. Od svojho mladého veku až do svojej smrti bol verným prívržencom spomenutého deizmu. Jeho obšírne písomníctvo (spisy, rukopis) a tiež jeho včasné členstvo v slobodomurárskej lóži prezrádzajú jeho opravdivé duševné postoje.

Aký je pohľad na Organon v súčasnosti? I dnes sa homeopatia realizuje na základe rovnakých princípov ako v čase Hahnemanna. Reprezentanti tejto metódy jeho stanoviská stále považujú za platné. No takmer všetci jej zástancovia sa vyhýbajú metafyzickým slovíčkam pána Hahnemanna. Zabúdajú pritom, že bez duchovných predstáv jej zakladateľa je fungovanie homeopatie nepochopiteľné. Aby výklady zodpovedali vedeckému mysleniu 21. storočia, pôvodné duchovne založené vysvetlenia zatajujú a nahrádzajú novými „vedeckými“ termínmi. Doteraz, takmer o dvesto rokov neskôr, nebol na základe výsledkov výskumu podaný žiaden prírodovedecký dôkaz, ktorý by vysvetľoval základné princípy homeopatie.

Klinické štúdie a registrácia homeopatík

V žiadnej z kvalitne vypracovaných klinických štúdií sa účinnosť homeopatík nepodarilo vierohodne preukázať. V prestížnom lekárskom časopise Lancet vol. 344 z roku 1994 homeopat Reily uvádza štúdiu o účinnosti homeopatík pri terapii alergickej astmy. V závere uvádza, že homeopatikum je účinnejšie než placebo. Avšak hneď nasledujúce číslo tohto periodika (vol. 345 z r. 1995) prináša článok, v ktorom sa uvádza, že štúdia obsahuje závažné chyby, ktoré mohli úplne skresliť jej výsledky.

V British Medical Journal vol. 324 vyšla v roku 2002 dvojito slepá randomizovaná kontrolovaná klinická štúdia Lewitha a spol.: Používanie ultramolekulárnej potenciácie alergénov na liečbu astmatikov alergických na domáci prach. Na štúdii sa zúčastnilo 242 astmatikov s pozitívnym testom na domáci prach. Vo výsledkoch ale neboli zistené žiadne rozdiely medzi skupinou užívajúcou placebo a homeopatiká.

V British Journal Clinical Pharmacology bola v roku 2003 publikovaná práca Briena, Lewitha a Bryanta s názvom: Ultramolekulárna homeopatia nemá žiadne porovnateľné klinické efekty. Je to dvojito slepá randomizovaná štúdia kontrolovaná placebom s Beladonnou 30C. Cieľom štúdie bolo zistiť, či ultramolekulové zriedenie Beladonny 30C sa líši od účinkov placeba. Výsledky však nepotvrdili žiadne signifikantné rozdiely medzi dvoma skúmanými skupinami. Počas štúdie bolo zaznamenaných 37 nežiaducich účinkov, z toho dva boli závažné – silné bolesti brucha, ktoré môžu byť spojené s užívaním homeopatika Beladonna.

Chcela by som upozorniť, že uvedené štúdie vychádzajú v zahraničných časopisoch, ktoré sú v bežnej praxi lekárom ťažko prístupné. V slovenských odborných lekárskych časopisoch som nenašla žiadnu klinickú štúdiu. V Lüllmannovej Farmakológii a toxikológii (Grada 2002) čítame:

„Skupina expertov Európskej komisie roku 1996 rozhodla, že homeopatické lieky musia podliehať rovnakým skúšobným podmienkam ako liečivá vedeckej medicíny a svoju účinnosť i bezpečnosť musia preukázať pri rovnakých podmienkach (kontrolované klinické štúdie). Podľa súčasných postojov našich úradných miest však môžu ‚úspechy‘ okrajových metód, ku ktorým patrí i homeopatia, posudzovať iba pracovníci, ktorí príslušnú metódu vykonávajú. To je ale protiargument, ktorý odporuje každej kritickej vedeckej metóde.“ 

Takto homeopatiká, vydávajúce sa za liečivo, v skutočnosti postrádajú jeho základný atribút – a to preukázanú účinnosť. V krajinách EÚ sa homeopatiká taktiež registrujú bez tejto účinnosti. Naopak v krajinách, kde by pri registračnej procedúre museli svoju účinnosť preukázať (napr. v Nórsku), nie je registrovaný jediný homeopatický prípravok. V SR prešli v rokoch 1991 až 1993 homeopatické lieky registráciou v Skúšobnom ústave kontroly liečiv a sú bežne dostupné v lekárňach. Ich účinnosť však posudzoval homeopat.
Stanoviská odborných lekárskych spoločností

Stály výbor lekárov európskeho spoločenstva združujúci lekárske organizácie krajín EÚ zaraďuje homeopatiu medzi metódy, ktorých princípy nie sú vedecky doložené. Predstavitelia európskych farmakologických spoločností roku 1992 v Belgirate k nej prijali negatívne stanovisko. Na základe rozboru homeopatických princípov a klinických štúdií ju mnohé odborné lekárske spoločnosti v rozvinutých krajinách sveta odmietajú ako iracionálnu a nevedeckú metódu. Z podobných dôvodov homeopatov a ich spoločnosti vo svete neprijímajú do renomovaných lekárskych spoločností. Slovenská homeopatická spoločnosť nepatrí medzi odborné lekárske spoločnosti. Homeopatia sa na Slovensku môže vykonávať iba ako liečiteľstvo.

Záver

Na školeniach z homeopatie nikto odo mňa diplom z medicíny nepýtal. Homeopatia nie je medicínsky odbor, a preto sa na lekárskych fórach o nej ani verejne nediskutuje. Táto liečba nie je liečbou lege artis (podľa lekárskeho vedeckého odporúčania). Ak by ju lekár zanedbal a naordinoval by homeopatickú liečbu, môže byť za to stíhaný. Slovenská homeopatická spoločnosť síce oficiálne prijíma do svojich radov lekárov a farmaceutov, ale len preto, lebo dúfa, že sa etabluje do lekárskych spoločností. Avšak zatiaľ sa tam pre svoju nevedeckú metódu nedostala.

Mojím príspevkom som chcela poukázať na duchovnú – okultnú podstatu homeopatie. Mnohí lekári o tom vôbec nevedia. Na školeniach prednášatelia používajú početné pseudovedecké formulácie: vitálna energia, informácia a pod. Lekár, ktorý hlbšie prenikne do homeopatie, začne robiť EAV metódu, čínsku medicínu atď., sa môže dostať do osídel okultizmu. Pomaly sa u neho zmení myslenie, z ktorého sa však nedá tak ľahko vymaniť.

MUDr. Emília Vlčková

Zdroj:  mojpribeh.sk

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                         Veštice sú tu. Je to satanova pasca !!!

Veštenie a oklultizmus nie je od Boha Otca, Syna Ježiša i Ducha Svätého, a je to nelegálny vstup do duchovného sveta. Po praktizovaní takých duchovných aktivít, to stiahne tvoju dušu do najhĺbšej časti pekla.

  

jamnicka-opt.jpeg
 
Vilma Jamnická, nedávno zosnulá
prominentná slovenská veštica
 
5 Mojžišova - 18:9,10,11,12,13 - Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh nebudeš sa učiť robiť podľa ohavnosti tých národov. Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo dcéru cez oheň ani veštec ani planetár ani zaklinač ani čarodejnik, ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych.Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každy, kto to robí a práave pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh od tvojej tvári.
 
 

„A stalo sa, keď sme išli na modlitbu, že sa stretla s nami akási dievčina, ktorá mala vešteckého ducha a ktorá veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok. Tá chodila za Pavlom a za nami, kričala a hovorila: Títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. A to robila za mnoho dní. Ale Pavel s nevôľou to nesúc obrátil sa a povedal duchu: Rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej! A vyšiel v tú istú hodinu.“
 (Sk 16:16-18) Pavol vo Filipis narazil na problém, nediali sa tam také veci ako na iných miestach, ľudia sa neobracali a nebol záujem o kázané Slovo v takej miere, ako bol Pavol zvyknutý. Príčinou tohto stavu bol démon Pythón, ktorý bol v jednej mladej veštici. Keď bol veštecký duch problémom vtedy, môžeme si byť istí, že robí problémy aj dnes. Je veľmi neradostné, že ľudia navštevujú osoby, ktoré majú od démonov prepožičané nadprirodzené schopnosti. Ľudia, ktorí sú pod vplyvom vešteckých duchov, špeciálne ak vešticu navštívili, nevedia pochopiť evanjelium. Veria síce v nadprirodzeno, dokonca si myslia, že veria v Boha, ale nemôžu čítať Bibliu, nechápu ju. Nechápu pojmy ako sú znovuzrodenie, hriech a nevedia, na čom je založené odpustenie hriechov. Ak pred nimi budete spomínať krv Ježiša Krista, znervóznejú. Vešteckí duchovia uvedú ľudí pod omámenie a stiahnu ich do zatratenia. Ľudia si o vešticiach myslia, že ide o hlboko veriace osoby a že návšteva u nich a ich služba môže znamenať iba priblíženie sa Bohu. Tento názor posilňuje aj to, že veštica mumle niečo, čo sa podobá modlitbe, na stene má kríž a ďalšie „náboženské“ predmety. Pozrime sa na charakteristické znaky veštíc a na to, čím sa odlišujú od Božích služobníkov. Všimnime si tiež rozdiely medzi ich praxou a Písmom.

 

 

pytia-opt.jpeg
Pýthia, legendárna predstaviteľka tohto ezoterického umenia.
 
1 Veštica tvrdí, že verí v Boha. Samozrejme, o vešticu marx-leninistku by nebol záujem. To, že tvrdí, že verí v Boha, neznamená vôbec nič. Mimochodom aj diabol a démoni veria v Boha. Dôležitým faktom u veštíc je, že ich život je v rozpore s Božím slovom. Nebezpečnosť veštíc je práve v tom, že tieto osoby môžu mať hocijaký životný štýl. Prienik východných náboženstiev, ako sú hinduizmus alebo budhizmus v Európe nepredpokladáme, lebo tieto náboženstvá sú spojené s náročným životným štýlom. Veštica je populárna, aj keď cudzoloží, alebo pije a má doma neporiadok. Dokonca sa zdá, že čím nenormálnejší je jej život, tým viacej jej ľudia veria.

 

2 Veštice majú čudácke spôsoby. Nemilujú svetlo, cez deň majú zatiahnuté závesy. Často je byt veštice tiež príbytkom psov a mačiek, veštica sa rozpráva s duchmi, atď. Častým znakom je osamotenosť a rozpad rodiny.

3 Boží služobník vedie ľudí k obráteniu, pokániu a viere v Mesiáša Ježiša Krista, veštica nie.

4 Boží služobník vychádza z Božieho slova - Biblie. Veštica používa rôzne praktiky, známe je veštenie z dlane, gule, kávy, z kariet, z hviezd, pozoruje prírodné javy a podobne. Dnes je populárne používanie počítača a numerológie. Chcem upozorniť, že všetky tieto veci sú neinteligentné. Hviezdy sú úplne hlúpe, nerozmýšľajú, nevedia nič o prítomnosti minulosti ani budúcnosti. Čísla sú úplne neutrálne. Tieto praktiky sú dohodnutými signálmi medzi viditeľným svetom a démonmi. Nadprirodzené informácie v skutočnosti nedonášajú predmety, ale démoni. Boží služobník nepotrebuje nič, má Bibliu a meno Ježiš. Nepotrebuje sakrálne predmety, lebo Svätý Duch hovorí priamo k jeho srdcu bez použitia predmetov.

5 Z predpovedaných vecí sa naplní iba časť, obyčajne sú to negatívne veci, ktoré vie diabol vykonať. Postupom času sa po návšteve veštíc napĺňajú iba zlé predpovede.

6 Okrem toho po návšteve veštice človek vôbec nerozumie Bohu, nemôže sa modliť, čítať Bibliu ani chváliť Boha. Do jeho života prídu kliatby, ktoré sa prejavia strachom, nepokojom, stratou zamestnania, rodinnými a zdravotnými problémami, stratami a pod. Málokto si to dá do súvislosti s návštevou u veštice, ale je to štatisticky dokázateľné. Výsledkom návštevy kráľa Saula u veštice bolo to, že na druhý deň zomrel aj so svojimi synmi.

7 Veriaci sa majú radi. Veštice nenávidia jedna druhú a bojujú medzi sebou. Jedna z najznámejších veštíc, ktorá nedávno zomrela, otvorene priznala pred širokou verejnosťou, že bojuje s ďalšími čarodejnicami v meste. Tieto vraj spôsobili, že sa nedožila 105 rokov, ktoré si predpovedala. Je to celkom možné.

Záver

Ak chceme, aby bolo prebudenie, musíme vplyv veštíc pravidelne v mene Ježiš zväzovať. Veriaci, ktorí navštívili tieto osoby, potrebujú špeciálnu službu. Je nutné, aby ich život bol oslobodený od ducha (démona), ktorý pracoval vo veštici. O týchto nebezpečenstvách je potrebné nahlas hovoriť, lebo dnes je bežné, že politici aj manažéri veľkých firiem využívajú tieto služby, čo prináša problémy nielen im, ale aj nám všetkým. „Lebo tieto národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na veštcov, ale tebe nedal Hospodin, tvoj Boh, aby si tak robil.“ (5Moj 18:14)„Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života matky: Ja Hospodin činím všetko: sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci; marím znamenia márnotlachov a z veštcov robím bláznov; zavraciam múdrych späť a ich vedu obraciam na bláznovstvo; staviam pevne slovo svojho služobníka, aby stálo, a radu svojich poslov vykonávam.“ (Iz 44:24-26)

 

článok z časopisu LOGOS - Kresťanské spoločenstvo Milosť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Svedectvo ženy, ktorej manžel bol dlhé roky závislý na pornografií

 


Amélia : Nekonečná sila lásky

S manželom som sa spoznala v roku 2004 na romantickom stretnutí pri kúpaní na jazere. Všetko vyzeralo ideálne a o 2 roky sme sa vzali. Ako sme sa bližšie spoznávali prišli prvé sklamania a problémy v oblastiach, kde sme to najmenej očakávali. Jednou z nich bol intímny život.V sexualite sme mali neľahkú cestu, kvôli chybám, ktoré sme robili už v minulosti. Ja už ako dieťa som mala skúsenosť s masturbáciou, ktorá vo mne vytvorila pocit, že sex je vlastne len uspokojovanie si vlastných potrieb. Padla som do toho nevinne už v rannom detstve, ani som nevedela, čo to robím, nemala som na danú vec žiadny názor a žiadne informácie. Navyše mi to poskytovalo príjemné pocity, ktoré boli naoko ako kompenzácia chýbajúcej lásky zo strany rodičov. Okrem sebeckosti, ktorú som si tým vypestovala som prestala mať kontrolu nad svojou sexualitou. Intímne som žila aj pred svadbou, čo ma neskôr doviedlo až na psychiatriu. Nevedela som sa vyrovnať s rozchodom – priateľ mi povedal, že som jeho prvá, chce vyskúšať aj iné a preto si ma nezoberie. Do manželstva som si doniesla veľa, hoci pekných, no neželaných spomienok a nevyhla som sa porovnávaniu. Už vôbec som nemohla povedať, že s manželstvom sa mi spája to najkrajšie – prvý bozk, či prvé milovanie. Tým, že som nečakala do svadby, ani milovanie s manželom nebolo ono. Prišlo skôr ako sme boli zladení na iných úrovniach. Stratila som veľký dar, ktorý patril len jemu – svoju čistotu.Manžel podobne hľadal únik zo stresového prostredia v masturbácii, najskôr len tak, potom pomocou porna. Časom to stratilo na príťažlivosti a jalové pocity vzrušenia už neboli ani orgazmom. Partnerky si hľadal čisto podľa vizuálneho posúdenia a teda to boli krátko trvajúce vzťahy bez hĺbky. Časom už aj túžil po manželstve, nepoznal správne hodnoty, ktoré by partnerka mala mať. Často si zvyšoval sebavedomie tým, že oslovoval atraktívne ženy s cieľom „zbaliť ich“. Mal úplne obrátený režim. Ponocoval a ráno dlho spal. Nie každá práca tomuto režimu vyhovovala. Postupne sa uzatváral do seba, eliminoval osobné stretnutia s ľuďmi a nahradil to virtuálnymi kontaktami. Keď som ho spoznala, ešte udržoval blízky kontakt s bývalými partnerkami, dokonca jednej platil internet cez jeho účet a navštevoval ju v byte. Po čase to utlmil, no stálo ma to veľa prosíkania. Veľa rozprával a ťažko udržal pozornosť pri počúvaní. Jeho záujem o intímne spojenie so mnou rýchlo pominulo. Bol pasívny, všetku iniciatívu nechával na mne. Jeho heslo bolo: „žena má dávať impulz ako prvá.“ Silno mi to pripomínalo porno scény začínajúce tým, že muž príde, pasívne stojí, pričom žena sa na neho vrhne a musí vynaložiť námahu, kým ho vzruší manuálnou stimuláciou. Myslela som si, že keď budem manželovi hrať „pornoherečku“ (na čo som mala aj telesné predpoklady), manžel si ma všimne a prestane porno pozerať. No nepomáhali ani tančeky so striptízom, provokatívne spodné prádlo. Televízia vždy vyhrala. Pamätám si momenty, keď sme mali krásny romantický večer s manželom, čakala som ho roztúžená v posteli...a následne po dlhom čakaní ho našla pozerať porno. Malo to na mňa deštrukčný účinok. Zakaždým som sa z toho 4 dni spamätávala, nebola som schopná manžela si ďalej vážiť, komunikovať s ním, dôverovať mu, cítila som sa podvedená, láska voči manželovi sa úplne vytratila. Niekedy sme sa dokonca milovali, ja som bola v siedmom nebi a ľahli sme si spať. Keď som sa zobudila, opäť som našla manžela pri porne. Mala som nato zvláštny cit. Vysvetlenie bolo: „nedosiahol som želané uspokojenie“. Spomienky na krásne milovanie sa sfarbili ihneď na čierno, bola som zrujnovaná. Z milovania sa mi postupne stávala čierna mora, bola som frustrovaná z akejkoľvek snahy spestriť náš intímny manželský život. Mala som v sebe napätie už aj pri pekných milovaniach. Spočiatku som pornu neprikladala váhu. Dokonca som to akceptovala ako súčasť predohry. Neskôr som túžila po spoločnom milovaní, keď si manžel všíma len mňa. Dopadlo to tak, že sa miloval som mnou so zatvorenými očami, predstavujúc si iné ženy z porno scén. Stále potreboval zažiť to vzrušenie, čo zažíval pri porne. Bolo to čisto telesné uvoľnenie bez námahy. Bol na tom závislý. Často mi sľuboval, že stým skončí. Že to už bolo naposledy. Nedokázal to! Ani keď videl moje slzy, zlomené srdce a zaplavili ho pocity hanby. Bol prestimulovaný pornom. Pri milovaní mi pripomínal voskovú figurínu. Mal malú schopnosť vnímať moje potreby, chýbal tam cit aj duša. Často ma znechutil. Mňa porno zdeformovalo tiež. Držala som diéty, aby som sa priblížila k jeho ideálnym želaným predstavám o šablónach krásy, ktoré propaguje dnešná spoločnosť. Aj napriek perfektnej postave som mala komplexy. Doplnok k tomu bol strach, čo bude potom, veď raz zostarnem. Zdalo sa mi, že náš vzťah je postavený na sexe. Po čase som si spomenula na dodržiavanie čistoty pred manželstvom. Rozhodla som sa pre abstinenciu počas manželstva. Tak sa mi podarilo získať nadvládu nad svojou sexualitou. Prestala som tlačiť na manžela a prispôsobila sa jeho intenzite potreby. Časom som prišla na to, že sex padá a žije na kvalite vzťahu. Sústredila som sa na budovanie vzájomnej čistej lásky medzi nami plnej zladenia, komunikácie, pochopenia s prijatím a rýchleho odpúšťania. Manžel stratil blok komunikácie o sexe. Pred tým sa hanbil a bál o sexe hovoriť. Porno prestal vnímať ako nabudzovač na naše spoločné intímne spolužitie, ale cez moje slzy to videl ako veľké zlo, ktoré nám rozbíjalo manželstvo (trikrát som vážne rozmýšľala manžela opustiť, zadržali ma len malé deti a moja mama). Dokonca sa mi zdôveril aj s tým, ako bojuje sám so sebou, koľko sebazaprenia ho to stojí. Poprosil ma o podporu, aj keď ešte zlyhával. Bola som na jeho strane proti veľkému zlu. Raz keď som čítala o závislosti články a skoro sa zosypala pri pochopení, čím to prechádzame, manžel navštívil aj psychológa. Ostatné zvládol sám vďaka veľkej láske voči mne. Ja som si v najťažších chvíľach hovorila, že ak ho opustím, padne na dno a už nevstane. Tak som ostala. A oplatilo sa. Opadol so mňa stres a podozrievanie. Dokonca som začala akceptovať aj jeho dlhú prípravu na milovanie, ktorú ako detailista potrebuje. On je tiež pozorný voči mne. Vníma každú moju potrebu. Má záujem o sex so mnou a preto urobí všetko preto, aby ma urobil šťastnou. Už mesiace som ho nenachytala pri porne. Keď ho zvádzam tancom, pozerá sa len na mňa a reaguje celým telom. Miluje sa so mnou s otvorenými očami, srdcom, telom a dušou. Je to niečo v čo som ani nedúfala, hoci som o tom vždy snívala. Už dávno som tou jedinou ženou pre neho a on zas jediný pre mňa. Sme dôkazom toho, že pred manželstvom si sex nemá cenu vyskúšať. Nám to neklapalo vôbec a našou snahou sme sa dopracovali k ideálu, ktorý pretrvá aj počas staroby.Tento príbeh som napísala, lebo som na manžela hrdá ako to zvládol. Verím, že môže byť inšpiráciou i odradením pre všetkých, ktorý prišli do kontaktu s pornom. Často sú to len nevinní ale neinformovaní ľudia, ktorí berú veci ako prídu bez selekcie. Keby som vedela na aké dobro vie Boh premeniť toľké utrenie, určite by moje slzy vystriedal úsmev na tvári. 

Ak chcete zanechať pre Améliu odkaz, potrebujete pomoc alebo sa poradiť, prosím napíšte jej správu na thepinkcross.sk@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duša existuje, vedci majú dôkaz


Ak človek zomrie, kvantové informácie zostávajú žiť mimo tela vo vesmíre ako duša.

NEW YORK 3. novembra - Dvaja svetovo uznávaní vedci kvantovej teórie oznámili, že majú dôkazy o existencii duše. Stuart Hameroff a Roger Penrose, ktorí vyvinuli kvantovú teóriu vedomia, tvrdia, že naše duše sa nachádzajú vo vnútri štruktúr zvaných mikrotubuly, ktoré žijú v našich mozgových bunkách.
Ich teória vychádza z predstavy o mozgu ako o biologickom počítači so 100 miliardami neurónov, ktoré pôsobia ako informačná sieť. Informuje portál News.com.au.
Vo chvíli, kedy je človek na pokraji smrti, mikrotubuly strácajú kvantový stav, ale informácie v nich nie sú zničené. Laicky povedané, duša neumiera, ale vracia sa do vesmíru.
"Povedzme, že srdce prestane biť, pacient zomiera. Avšak kvantové informácie v mikrotublách nie sú zničené. Tie sa rozptyľujú vo vesmíre," uviedol Stuart Hameroff.
"Ak je pacient resuscitovaný, ak ho oživia, kvantová informácia sa vracia do mikrotubúl a teda do tela a pacient má známe zážitky so smrťou (svetlo na konci tunela, pozn. red.)," dodal Hameroff.
V prípade, že pacient predsa len zomrie, kvantové informácie zostávajú žiť mimo tela vo vesmíre, ako duša.

 

http://www.jeziskristuszije.sk/Duša existuje, vedci majú dôkazAk človek zomrie, kvantové informácie zostávajú žiť mimo tela vo vesmíre ako duša.NEW YORK 3. novembra - Dvaja svetovo uznávaní vedci kvantovej teórie oznámili, že majú dôkazy o existencii duše. Stuart Hameroff a Roger Penrose, ktorí vyvinuli kvantovú teóriu vedomia, tvrdia, že naše duše sa nachádzajú vo vnútri štruktúr zvaných mikrotubuly, ktoré žijú v našich mozgových bunkách.Ich teória vychádza z predstavy o mozgu ako o biologickom počítači so 100 miliardami neurónov, ktoré pôsobia ako informačná sieť. Informuje portál News.com.au.Vo chvíli, kedy je človek na pokraji smrti, mikrotubuly strácajú kvantový stav, ale informácie v nich nie sú zničené. Laicky povedané, duša neumiera, ale vracia sa do vesmíru."Povedzme, že srdce prestane biť, pacient zomiera. Avšak kvantové informácie v mikrotublách nie sú zničené. Tie sa rozptyľujú vo vesmíre," uviedol Stuart Hameroff."Ak je pacient resuscitovaný, ak ho oživia, kvantová informácia sa vracia do mikrotubúl a teda do tela a pacient má známe zážitky so smrťou (svetlo na konci tunela, pozn. red.)," dodal Hameroff.V prípade, že pacient predsa len zomrie, kvantové informácie zostávajú žiť mimo tela vo vesmíre, ako duša.
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pokec ... určite to všetci poznáte. Zoznamka spojená s možnosťou bezbrehej sexuálnej konverzácie pre každého človeka bez rozdielu veku. Skupiny pre čokoľvek, vulgárne a obscénne rozhovory na dennom poriadku. Vulgárne správy typu "či si to chcete rozdať" môžu navodiť zdanie, že niekto má o vás záujem ... je to ale tak ? A čo to obnáša ? Mladiství môžu v pohode chatovat v skupinách s erotickými až obscénnymi názvami, lebo nič nie chránené. Každý si môže vyplniť vek aký chce a tak si deti erotické chatové miestnosti ako "sexzoznamka", "lesby", bi ( bisexuáli ) môžu bez problémov nájsť a zúčastniť sa "na živote" .... každému je všetko jasné a možno to je práve dôvod, pre ktorý bol pokec pred pár rokmi tak populárny a určite je aj dodnes. Ja som bola niekedy presvedčená o tom, že si tam dokážem nájsť reálny, zdravý, fungujúci vzťah... V Boha som verila, ale bola som v tom niekde úplne na začiatku. Nemala som tak hlboký vzťah s Bohom ako dnes a musela som si teda prejsť kus cesty lemovanej jedným sklamaním za druhým. Virtuálna realita dokáže byť veľmi príjemná vec a určite mi lichotilo, že hneď po uverejnení mojích fotiek, som prijala niekoľko pozvaní na rande. Po čase a dosť krátkom, sa podarilo začať s jedným človekom nadviazať vážny vzťah. Komplimenty, pozvania, návrhy a začali sme spolu chodiť. Bolo to veľmi jednoduché a úplne briliantné. Po ôsmych mesiacoch chodenia presne na Vianoce sme sa zasnúbili... a presne do roku nášho vzťahu sme sa rozišli... Smutné? Nie ! Vôbec. Som vďačná Bohu, že ukončil tento vzťah, lebo by ma stiahol na úplné dno... tým myslím to, že by ma úplne vzdialil od Neho... Počas toho čo som s ním chodila, Pán išiel úplne do úzadia a skoro som ho stratila. Hoci som sa modlila, nebol tu. Môj chlapec bol dokonca pokrstený, ale neveril vôbec v Boha... Za ten rok vzťahu s ním som prestala mať skoro úplne kontakt s Pánom a všetko moje úsilie som vkladala do vzťahu s tým chlapcom... Potom som mala z Pokecu ešte jeden vzťah, po týždni sa so mnou rozišiel a môžem povedať, že nevedel, čo od zivota chcel, lebo ked sa so mnou rozišiel cez pokec, tak mi povedal, že ma nikdy nemiloval a že všetko len predstieral ...Mala som veriacu kamarátku, verím že sa za mňa modlila a raz som s ňou na káve tieto veci preberala. Povedala mi z Biblie pravdu. Rozhodla som sa že príjmem Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa a urobila Ho Pánom nad svojim životom... Pokec ma prestal napĺňať... Vtedy som mala obdobie, keď som sa modlila v tom Duchu, aby mi Pán povedal čo chce, aby som Mu to odovzdala... A že to pre Neho rada urobím... Stalo sa to raz zo soboty na nedeľu, už som zaspávala, keď mi Pán povedal, aby som si zrušila Pokec... A ja som Mu to sľúbila... A hneď na druhý deň ráno som si na Pokeci zrušila svoje konto a odvtedy som úplne slobodná od závislosti na Pokeci a vôbec ho k životu nepotrebujem... Vždy som chcela za manžela kresťana... a keď som sa už vo vzťahu s tým chlapcom dozvedela, ze neveri v Boha, tak som si myslela, že ho môžem obrátiť... ale ako je napísané: Neťahajte jarmo s neveriacimi... nestalo sa... nedoviedla som ho k Bohu..Mám to najkrajšie, najdrahšie, najvzácnejšie, čo som len mohla získať - Pána Ježiša Krista.
Fotka: http://www.jeziskristuszije.sk/

Pokec ... určite to všetci poznáte. Zoznamka spojená s možnosťou bezbrehej sexuálnej konverzácie pre každého človeka bez rozdielu veku. Skupiny pre čokoľvek, vulgárne a obscénne rozhovory na dennom poriadku. Vulgárne správy typu "či si to chcete rozdať" môžu navodiť zdanie, že niekto má o vás záujem ... je to ale tak ?  A čo to obnáša ? Mladiství môžu v pohode  chatovat v skupinách s erotickými až obscénnymi názvami, lebo nič nie chránené. Každý si môže vyplniť vek aký chce a tak si deti erotické chatové miestnosti ako "sexzoznamka", "lesby", bi ( bisexuáli ) môžu bez problémov nájsť a zúčastniť sa "na živote" .... každému je všetko jasné a možno to je práve dôvod, pre ktorý bol pokec pred pár rokmi tak populárny a určite je aj dodnes. Ja som bola niekedy presvedčená o tom, že si tam dokážem nájsť reálny, zdravý, fungujúci vzťah... V Boha som verila, ale bola som v tom niekde úplne na začiatku. Nemala som tak hlboký vzťah s Bohom ako dnes a musela som si teda prejsť kus cesty lemovanej jedným sklamaním za druhým. Virtuálna realita dokáže byť veľmi príjemná vec a určite mi lichotilo, že hneď po uverejnení mojích fotiek, som prijala niekoľko pozvaní na rande. Po čase a dosť krátkom, sa  podarilo začať s jedným človekom nadviazať vážny vzťah.  Komplimenty, pozvania, návrhy a začali sme spolu chodiť. Bolo to veľmi jednoduché a úplne briliantné.  Po ôsmych mesiacoch chodenia presne na Vianoce  sme sa zasnúbili... a presne do roku nášho vzťahu sme sa rozišli... Smutné? Nie ! Vôbec. Som vďačná Bohu, že ukončil tento vzťah, lebo by  ma stiahol na úplné dno... tým myslím to, že by ma úplne vzdialil od Neho... Počas toho čo som s ním chodila, Pán išiel úplne do úzadia a skoro som ho stratila. Hoci som sa modlila, nebol tu. Môj chlapec bol dokonca pokrstený, ale neveril vôbec v Boha... Za ten rok vzťahu s ním som prestala mať skoro úplne kontakt s Pánom a všetko moje úsilie som vkladala do vzťahu s tým chlapcom... Potom som mala z Pokecu ešte jeden vzťah, po týždni sa so mnou rozišiel a môžem povedať, že nevedel, čo od zivota chcel, lebo ked sa so mnou rozišiel cez pokec, tak mi povedal, že ma nikdy nemiloval a že všetko len predstieral ...Mala som veriacu kamarátku, verím že sa za mňa modlila a raz som s ňou na káve tieto veci preberala. Povedala mi z Biblie pravdu. Rozhodla som sa že príjmem Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa a urobila Ho Pánom nad svojim životom... Pokec ma prestal napĺňať... Vtedy som mala obdobie, keď som sa modlila v tom Duchu, aby mi Pán povedal čo chce, aby som Mu to odovzdala... A že to pre Neho rada urobím... Stalo sa to raz zo soboty na nedeľu, už som zaspávala, keď mi Pán povedal, aby som si zrušila Pokec... A ja som Mu to sľúbila... A hneď na druhý deň ráno som si na Pokeci zrušila svoje konto a odvtedy som úplne slobodná od závislosti na Pokeci a vôbec ho k životu nepotrebujem... Vždy som chcela za manžela kresťana... a keď som sa už vo vzťahu s tým chlapcom dozvedela, ze neveri v Boha, tak som si myslela, že ho môžem obrátiť... ale ako je napísané: Neťahajte jarmo s neveriacimi... nestalo sa... nedoviedla som ho k Bohu..Mám to najkrajšie, najdrahšie, najvzácnejšie, čo som len mohla získať - Pána Ježiša Krista.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Príbeh - Andrea Mihalovičová

Chlieb, čo skutočne nasycuje

Bola vyslobodená z bulímie.

Dnes je súčasťou worshipového teamu a pomáha s mládežou v zbore Slova života
Vyrastala som v úplnej a harmonickej rodine. V detstve som zažila veselé a pestré situácie plné dobrodružstiev aj šibalstiev. V škole som patrila medzi usilovných žiakov. Veľa som športovala, zapájala sa do rôznych kreatívnych krúžkov a aktivít. Jednoducho, do toho, v čom som videla zmysel, som sa zahryzla a išla za tým. Do pätnástich rokov som nemala žiadne zdravotné problémy ani problémy so správaním.
Neustále som sa zaoberala váhou
V období dospievania som sa však nevedela vyrovnať so zmenami, ktoré sa diali s mojím telom. Vždy som bola veľmi štíhla, ale zrazu som začala priberať, hoci som veľa športovala. V tomto období mi veľmi chutilo jesť. Nevedela som mať normálny pocit sýtosti z jedla. V mysli som sa neustále zaoberala váhou a kalóriami, ktoré som sa naučila počítať zo ženských magazínov, aby som si kontrolovala ich denný príjem. Všetko sa zrazu točilo len okolo mojej váhy a postavy. Jedlo som začala vidieť ako niečo, čo ma iba zaťažuje. Podvedome som sa mu začala vyhýbať. Považovala som za víťazstvo, keď som nepotrebovala veľa jesť. Telo si však pýtalo svoje. Snažila som sa vyvíjať všelijaké aktivity, len aby som nemusela ísť jesť. Keď som sa potom zase poriadne najedla, nedokázala som odhadnúť, kedy už stačilo. Nahovárala som si, že je to normálne, že musím viac jesť. Už som však nemala ,,klapku“, ktorá by oznámila, že žalúdok je plný. Začalo mi bývať zle a pritom som stále myslela len na jedlo. Tento každodenný vnútorný zápas ovplyvňoval moju psychiku. Keď som mala šestnásť, začala som nadmerné množstvo stravy redukovať vracaním. Uvedomovala som si, že robím hlúpu vec, ale vtedy som nevidela iné riešenie. Najskôr som to robila len raz za mesiac, ale neskôr aj trikrát za týždeň. Zakaždým som si sľúbila, že to už viac nespravím, ale márne. Bolo to silnejšie ako moja silná vôľa. Potrebovala som pomoc.
Vyplašená a utiahnutá
Bola som nešťastná, ale nikomu som sa neodvážila zdôveriť. Pamätám si, ako som volala do neba v nádeji, že sa to zmení. Celý môj metabolizmus sa postupne narušil, prestalo mi správne tráviť, začala som mať alergiu na rôzne druhy potravín ako citrusové ovocie, kyslé a pikantné jedlá, dokonca aj na chlieb a mliečne výrobky. Veľa som v tom čase schudla. Navonok vyzeralo všetko v poriadku, ale nikto nevedel, čo sa odohráva v mojom vnútri. Obraz o sebe samej sa veľmi pokrivil, začala som byť vyplašená a utiahnutá. Keď mi niekto z okolia pochválil postavu, ani som tomu neverila, cítila som sa previnilo, chýbala mi vnútorná krása. V roku 2004 som dostala od sestry na Vianoce knihu s názvom Si viac, než koľko vážiš. V tom veku bolo pre mňa ťažké pochopiť, že moja identita sa nemusí zakladať na ideálnej postave. Ženské magazíny ma neustále presviedčali, že to budem mať v živote ťažšie, ak nebudem mať ideálnu váhu. A ja som tomu akosi uverila. Staršia sestra už poznala Pána Ježiša a aj s mamou sa za mňa veľa modlievali. Pamätám si, ako mi raz povedala, že sa Boh na mňa nehnevá a chce mi pomôcť z každého trápenia. Zľakla som sa, že táto vec vyšla na povrch a budem za to odsudzovaná. Odvtedy som začala o Bohu premýšľať.
Po modlitbách za vyslobodenie z pút bulímie som doslova pocítila, ako Boh zlomil reťaze, čo ma zväzovali. Prosila som ho za obnovenie môjho trávenia aj psychiky. Výsledok? Už nemám alergiu ani na jedno z tých jedál, ktoré som nesmela jesť.
Vyslobodená z bulímie
Sestra mi radila, aby som skúsila pozvať Ježiša Krista do môjho sveta, aby ma vytiahol z pasce, do ktorej som sa chytila. Oboznamovala som sa s tým, čo pre mňa Ježiš urobil na kríži, s jeho dokonalým charakterom a nezištnou láskou. Pochopila som, že ten hlad, ktorý som neustále pociťovala, sa netýkal len jedla. Bola to moja duša, ktorá sa nevedela dostatočne nasýtiť. Dnes viem, že to bol duchovný hlad, ktorému som vtedy nerozumela. Od sestry som dostala Bibliu a začala som si z nej čítať. Na prekvapenie som postupne prestala myslieť len na jedlo. Čím viac času som trávila v Božom slove, tým väčšie uspokojenie som cítila, bola som doslova nasýtená. Ježiš povedal, že jeho pokrmom je, aby konal dielo svojho Otca. Aj ja som našla chlieb, čo skutočne nasycuje.
Dnes si veľmi rada každý deň prečítam Božie slovo, z ktorého čerpám silu a povzbudenie. Modlím sa za to, aby mi Boh dal môj každodenný chlieb. Vidím, že mi Pán dáva múdrosť pre rôzne rozhodnutia, učím sa správnym princípom. Zažívam aj uzdravujúcu Božiu moc, dostávam odpovede na modlitby, mám jasné vedomie, že Božia ruka a jeho priazeň sú vždy so mnou. Po modlitbách za vyslobodenie z pút bulímie som doslova pocítila, ako Boh zlomil reťaze, čo ma zväzovali. Prosila som ho za obnovenie môjho trávenia aj psychiky. Výsledok? Už nemám alergiu ani na jedno z tých jedál, ktoré som nesmela jesť. Som zdravá, nemusím chodiť ani k odbornému lekárovi. Mám stabilnú váhu, primeranú mojej výške. V mysli sa ňou už nezaoberám. Nestrachujem sa, že by som pribrala. Vždy keď sa pristihnem, že častejšie otváram chladničku ako je normálne, spomeniem si, že je čas na iný druh jedla, ten Boží, ktorý nasycuje ešte lepšie.
Uzdravená a šťastná v Bohu
Ježiš si celkom získal moje srdce. Som súčasťou worshipového tímu, vediem domácu skupinu pre dievčatá a taktiež pomáham s mládežou Slova života. Môj príbeh sa už nebojím prerozprávať, ani sa necítim hlúpo, pretože mi milosrdný Boh všetko odpustil a dal mi novú šancu. Pracujem na recepcii v jednom z najvyhľadávanejších päťhviezdičkových hotelov na svete, kde prichádzam denne do kontaktu s rôznymi ľuďmi z mnohých krajín sveta. Keďže som študovala hotelový manažment na strednej škole, túto prácu s ľuďmi mám veľmi rada a je mi blízka. Chcem, aby spôsob môjho žitia priťahoval druhých ľudí k Ježišovi a aby sa čo najviac z nich dozvedelo o záchrane a uistení, ktoré im ponúka verný a milujúci Boh.

Príbeh bol prevzatý z časopisu Víťazný život č. 1/2012

 

Fotka: http://www.jeziskristuszije.sk/

Príbeh - Andrea Mihalovičová

Chlieb, čo skutočne nasycuje

Bola vyslobodená z bulímie.

 Dnes je súčasťou worshipového teamu a pomáha s mládežou v zbore Slova života
Vyrastala som v úplnej a harmonickej rodine. V detstve som zažila veselé a pestré situácie plné dobrodružstiev aj šibalstiev. V škole som patrila medzi usilovných žiakov. Veľa som športovala, zapájala sa do rôznych kreatívnych krúžkov a aktivít. Jednoducho, do toho, v čom som videla zmysel, som sa zahryzla a išla za tým. Do pätnástich rokov som nemala žiadne zdravotné problémy ani problémy so správaním.
Neustále som sa zaoberala váhou
V období dospievania som sa však nevedela vyrovnať so zmenami, ktoré sa diali s mojím telom. Vždy som bola veľmi štíhla, ale zrazu som začala priberať, hoci som veľa športovala. V tomto období mi veľmi chutilo jesť. Nevedela som mať normálny pocit sýtosti z jedla. V mysli som sa neustále zaoberala váhou a kalóriami, ktoré som sa naučila počítať zo ženských magazínov, aby som si kontrolovala ich denný príjem. Všetko sa zrazu točilo len okolo mojej váhy a postavy. Jedlo som začala vidieť ako niečo, čo ma iba zaťažuje. Podvedome som sa mu začala vyhýbať. Považovala som za víťazstvo, keď som nepotrebovala veľa jesť. Telo si však pýtalo svoje. Snažila som sa vyvíjať všelijaké aktivity, len aby som nemusela ísť jesť. Keď som sa potom zase poriadne najedla, nedokázala som odhadnúť, kedy už stačilo. Nahovárala som si, že je to normálne, že musím viac jesť. Už som však nemala ,,klapku“, ktorá by oznámila, že žalúdok je plný. Začalo mi bývať zle a pritom som stále myslela len na jedlo. Tento každodenný vnútorný zápas ovplyvňoval moju psychiku. Keď som mala šestnásť, začala som nadmerné množstvo stravy redukovať vracaním. Uvedomovala som si, že robím hlúpu vec, ale vtedy som nevidela iné riešenie. Najskôr som to robila len raz za mesiac, ale neskôr aj trikrát za týždeň. Zakaždým som si sľúbila, že to už viac nespravím, ale márne. Bolo to silnejšie ako moja silná vôľa. Potrebovala som pomoc.
Vyplašená a utiahnutá
Bola som nešťastná, ale nikomu som sa neodvážila zdôveriť. Pamätám si, ako som volala do neba v nádeji, že sa to zmení. Celý môj metabolizmus sa postupne narušil, prestalo mi správne tráviť, začala som mať alergiu na rôzne druhy potravín ako citrusové ovocie, kyslé a pikantné jedlá, dokonca aj na chlieb a mliečne výrobky. Veľa som v tom čase schudla. Navonok vyzeralo všetko v poriadku, ale nikto nevedel, čo sa odohráva v mojom vnútri. Obraz o sebe samej sa veľmi pokrivil, začala som byť vyplašená a utiahnutá. Keď mi niekto z okolia pochválil postavu, ani som tomu neverila, cítila som sa previnilo, chýbala mi vnútorná krása. V roku 2004 som dostala od sestry na Vianoce knihu s názvom Si viac, než koľko vážiš. V tom veku bolo pre mňa ťažké pochopiť, že moja identita sa nemusí zakladať na ideálnej postave. Ženské magazíny ma neustále presviedčali, že to budem mať v živote ťažšie, ak nebudem mať ideálnu váhu. A ja som tomu akosi uverila. Staršia sestra už poznala Pána Ježiša a aj s mamou sa za mňa veľa modlievali. Pamätám si, ako mi raz povedala, že sa Boh na mňa nehnevá a chce mi pomôcť z každého trápenia. Zľakla som sa, že táto vec vyšla na povrch a budem za to odsudzovaná. Odvtedy som začala o Bohu premýšľať.
Po modlitbách za vyslobodenie z pút bulímie som doslova pocítila, ako Boh zlomil reťaze, čo ma zväzovali. Prosila som ho za obnovenie môjho trávenia aj psychiky. Výsledok? Už nemám alergiu ani na jedno z tých jedál, ktoré som nesmela jesť.
Vyslobodená z bulímie
Sestra mi radila, aby som skúsila pozvať Ježiša Krista do môjho sveta, aby ma vytiahol z pasce, do ktorej som sa chytila. Oboznamovala som sa s tým, čo pre mňa Ježiš urobil na kríži, s jeho dokonalým charakterom a nezištnou láskou. Pochopila som, že ten hlad, ktorý som neustále pociťovala, sa netýkal len jedla. Bola to moja duša, ktorá sa nevedela dostatočne nasýtiť. Dnes viem, že to bol duchovný hlad, ktorému som vtedy nerozumela. Od sestry som dostala Bibliu a začala som si z nej čítať. Na prekvapenie som postupne prestala myslieť len na jedlo. Čím viac času som trávila v Božom slove, tým väčšie uspokojenie som cítila, bola som doslova nasýtená. Ježiš povedal, že jeho pokrmom je, aby konal dielo svojho Otca. Aj ja som našla chlieb, čo skutočne nasycuje.
Dnes si veľmi rada každý deň prečítam Božie slovo, z ktorého čerpám silu a povzbudenie. Modlím sa za to, aby mi Boh dal môj každodenný chlieb. Vidím, že mi Pán dáva múdrosť pre rôzne rozhodnutia, učím sa správnym princípom. Zažívam aj uzdravujúcu Božiu moc, dostávam odpovede na modlitby, mám jasné vedomie, že Božia ruka a jeho priazeň sú vždy so mnou. Po modlitbách za vyslobodenie z pút bulímie som doslova pocítila, ako Boh zlomil reťaze, čo ma zväzovali. Prosila som ho za obnovenie môjho trávenia aj psychiky. Výsledok? Už nemám alergiu ani na jedno z tých jedál, ktoré som nesmela jesť. Som zdravá, nemusím chodiť ani k odbornému lekárovi. Mám stabilnú váhu, primeranú mojej výške. V mysli sa ňou už nezaoberám. Nestrachujem sa, že by som pribrala. Vždy keď sa pristihnem, že častejšie otváram chladničku ako je normálne, spomeniem si, že je čas na iný druh jedla, ten Boží, ktorý nasycuje ešte lepšie.
Uzdravená a šťastná v Bohu
Ježiš si celkom získal moje srdce. Som súčasťou worshipového tímu, vediem domácu skupinu pre dievčatá a taktiež pomáham s mládežou Slova života. Môj príbeh sa už nebojím prerozprávať, ani sa necítim hlúpo, pretože mi milosrdný Boh všetko odpustil a dal mi novú šancu. Pracujem na recepcii v jednom z najvyhľadávanejších päťhviezdičkových hotelov na svete, kde prichádzam denne do kontaktu s rôznymi ľuďmi z mnohých krajín sveta. Keďže som študovala hotelový manažment na strednej škole, túto prácu s ľuďmi mám veľmi rada a je mi blízka. Chcem, aby spôsob môjho žitia priťahoval druhých ľudí k Ježišovi a aby sa čo najviac z nich dozvedelo o záchrane a uistení, ktoré im ponúka verný a milujúci Boh.
 
Príbeh bol prevzatý z časopisu Víťazný život č. 1/2012

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Ďalší zaujímavý članok nemenovaných novín.

 

 

Otevřený dopis všem křesťanům


2011-12-27  (09:23)  |

 

Prohlášení Vatikánu:

Několik dní před setkáním v Assisi jeho hlavní organizátoři z Vatikánu vydali jménem katolické církve 18-ti stránkové prohlášení k reformě mezinárodního finančního a měnového systému obsahující rovněž výzvu k založení jednoho celosvětového vládního systému. Toto prohlášení je šokem i pro lhostejné katolíky.Hlavní program odpadlého Vatikánu a hlavní program celosvětové organizace zednářů je dnes už totožný. Sjednotili se v duchu antikrista a společně prosazují:

 

a) jeden měnový systém,

b) jednu celosvětovou vládu,

c) jedno celosvětové náboženství (NPew Age).

 

"Jubilejní" zrada

 

Ve dnech 26.-28.10.2011 proběhlo ve Vatikánu a v Assisi setkání s představiteli pohanských náboženství. Hlavním organizátorem duchovního Babylonu byl papež-apostata Benedikt XVI. Ze strany odpadlého křesťanství bylo přítomno 124 představitelů z různých denominací. Šlo především o pravoslavného patriarchu Bartoloměje z Turecka a představitele anglikánů Williamse. Poprvé se zúčastnili i ateisté. Na setkání přišli muslimové a zástupci pohanů uctívající démony: buddhisté, šintoisté, hinduisté, sikhové, taoisté, jainisté, konfuciáni, představitelé zoroastrismu a bahái, pohanští ctitelé démonů z Afriky, Ameriky a Indie, představitelé japonského pohanství. Jednotliví účastníci skládali přísahu duchu Assisi - duchu antikrista. Bylo to maskováno frázemi o míru, spravedlnosti, bratrství... Celé toto vystoupení doprovázela meditační hudba na harfu a housle a přítomnost bílých holubů - symbolu míru.

 

Ve skutečnosti šlo o gesto, kterým vedení katolické církve vytvořilo duchovní jednotu s celosvětovým antikristovským náboženstvím New Age!

 

Dvojí vina Benedikta XVI.

 

a) vina vůči pohanům

Papež, pokud by se ještě pokládal za viditelného zástupce Krista na zemi, byl povinen v síle Ducha Božího svědčit o živém Kristu. Jenom v Kristu je odpuštění hříchů a jenom v Kristu je život věčný a záchrana před věčným zavržením. Benedikt XVI. však dal najevo, že je apostatou, který už zradil podstatné pravdy víry. Gestem v Assisi popřel, že Ježíš Kristus je jedinou cestou ke spáse. Pohanům, kteří uctívají démony a ne Boha (1Kor 10,20), se teď už nesmí hlásat evangelium o spáse v Kristu.

 

b) vina vůči katolické církvi

Katolíci vidí zlý příklad v Assisi na papežích-apostatech Janu Pavlu II. (1986) a Benediktu XVI. (2011). Gestem v Assisi byla zrušena spasitelná misie a naopak, byla zavedena antimisie s duchem pohanství. Jde o zradu Krista. Katolíci se dnes musí otvírat pohanství i duchu světa a být takzvaně tolerantní k šíření herezí a morální zvrácenosti. Musí tak podporovat tichou genocidu světa. Stávají se "misionáři" světového antikristovského náboženství New Age. Tohoto ducha Assisi - ducha antikrista - Benedikt XVI. postavil na oltář církve dne 1.5.2011 beatifikací papeže-apostaty Jana Pavla II. Tím už tehdy oficiálně uvrhl prokletí na celou katolickou církev. Každý kněz, který s ním tvoří jednotu, vešel pod prokletí a vyloučil se z Tajemného těla Kristova - církve. Kněz s duchem Assisi - duchem antikrista - už uděluje všechny svátosti neplatně.

 

Kdo přijímá nové učení dvou papežů-apostatů, popírá všechny předcházející papeže, počínajíce apoštolem Petrem.

 

Důsledky pro pravověrné katolíky

 

Každý pravověrný katolík, který je věrný Kristu, evangeliu a celé katolické tradici, se pro svou věrnost ocitá v opozici vůči ex-papeži Benediktovi. Apostatická hierarchie ho ocejchuje jako největšího zločince a nebezpečného sektáře, který musí být izolován a nemilosrdně trestán exkomunikací. Na intervenci církevních farizeů pak bude stíhán dokonce i státními úřady (vyhozen z práce, šikanován...). Svatý Basil k tomu říká:"Nejtvrději se dnes trestá jenom jedna provina - věrnost víře otců."Největším podvodem je, že duch Assisi a heretická víra se prostým věřícím lživě prezentuje jako nezměněné katolické učení zaštítěné Svatým otcem. Skrytý puč uvnitř církve proběhl tak pozvolně a rafinovaně, že obyčejný katolík si vůbec neuvědomuje, k jaké převratné změně v církvi došlo. Vládu apoštolů a Petra převzali nástupci apoštola Jidáše a vedou věřící katolíky k duchovní sebevraždě. Oklamaní věřící se jich však křečovitě drží a bojí se uznat realitu, že současná hierarchie i s dvěma posledními papeži zradila Krista i církev. Nechtějí přijmout pravdu, že kněží, kteří s apostoatickou hierarchií tvoří duchovní jednotu a veřejně připomínají v liturgii ex-papeže Benedikta - už svátosti udělují neplatně.

 

Závěr:

 

Připomínáme, že Boží anathema dle Gal 1,8-9 dopadla už dne 1.5.2011 na papeže Benedikta i na všechny, kdo s ním tvoří duchovní jednotu.V Assisi ve dnech 26.-28.10.2011 bylo představeno světu novodobé celosvětové náboženství New Age - náboženství antikrista s duchem Assisi, jehož součástí se stala odpadlá katolická hierarchie i s papežem-apostatou.

 

Celosvětové náboženství /Otevřený dopis všem křesťanům/

Vyhlášení o neplatnosti liturgie

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další projevy zrady Vatikánu

 

1) Vatikán schvaluje hereze, které popírají inspiraci Písma, Božství Kristovo, Jeho reálné a historické vzkříšení, Jeho vykupitelské dílo na kříži (srov. hereze ex-arcib. Zollitsche).

2) Vatikán schvaluje modlářství spojené s úctou k pohanským bohům - démonům - a rovněž s tím spojené různé formy věštění, magie, spiritismu, které vždy církev odsuzovala.

3) Vatikán mlčením schvaluje homosexualitu a pedofilii. Místo trestání pedofilních kněží v Americe, Irsku, Austrálii... tyto zločiny kryl, navíc za pomocí milionových úplatků. Za tyto zločiny proti lidskosti byla na Benedikta XVI. podána žaloba do Haagu.

4) Vatikán vytváří univerzální bratrství s proticírkevní organizací svobodných zednářů. Jan Pavel II. v roce 1983 přijal zednáře do církve.

5) Hlavní ideologií Evropské Unie je prosazování homodiktatury. Vatikán k tomu mlčí.

6) EU zavádí gender rovnost, podle které si každý může vybrat, je-li muž nebo žena nezávisle na realitě. Už od mateřských školek jsou děti vystaveni této gender schizofrenii, která vede ke zničení celé mladé generace. Vatikán k tomu mlčí.

7) OSN prosazuje sexuální antivýchovu spojenou s demoralizací a démonizací dětí od 5-ti let. Vatikán k tomu mlčí.

8) OSN prosazuje tzv. regulaci lidstva, v podstatě jde o genocidu. K tomuto cíli slouží vakcinace, propagace homosexualismu, genetická úprava potravin, šíření AIDS, legalizace narkotik, všeobecná demoralizace a démonizace... Vatikán k tomu pokrytecky mlčí a dále pronáší patetické fráze o míru a pokoji.

9) Celosvětové organizace prosazují juvenilní justici, která bere děti z dobrých rodin a prodává je k tzv. adopci především homosexuálům a pedofilům. Vatikán k této krutosti vůči dětem mlčí.

10) Nastává masový odpad od křesťanství a na křesťanských územích masová antimisie skrze jógu, zen-buddhismus, bojová umění, orientální sekty... Vatikán k tomu mlčí a navíc zakazuje pravdivou misii a účinnou apologetiku.


Johny


Čítajte viac:http://dolezite.sk/Otevreny_dopis_vsem_krestanum_228.html#ixzz1kahGiaeh

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vatikánskej banke utiahli kohútiky

 

Cirkevnému štátu stopne účet banka JPMorgan pre podozrenia z prania špinavých peňazí. 

Pápež Benedikt XVI. Na Vatikán sa rúti vážna ekonomická pohroma. Napriek osobným ubezpečeniam pápeža Benedikta XVI. sa voči cirkevnému štátu vyostrujú podozrenia z korupcie a prania špinavých peňazí. Najnovšie sa americká banka JPMorgan rozhodla

, že zruší účetVatikánskej banky, ktorá má pod palcom peniaze najmenšieho štátu na svete. Práve u JPMorgan mala Vatikánska banka milióny eur s podozrivým pôvodom, ktoré jej úrady pred časom zhabali.

 

Cez Vatikánsku banku, ktorej majetok vyčísľujú na štyri miliardy eur, mala podľa podozrení talianska mafia a ďalší pochybní klienti prať svoje peniaze.

JPMorgan teraz tvrdí, že banka jej neposkytovala nevyhnutné informácie o pohyboch na účte. „Nemali sme dostatočné údaje potrebné na to, aby sme mohli garantovať transparentnosť v boji proti praniu špinavých peňazí. Kvôli tomu sa konto k 30. marcu zatvorí,“ cituje JPMorgan vo včerajšom vydaní milánsky ekonomický denník Sole 24 Ore.

Kauza VatiLeaks 
Pre Vatikán to je tvrdý úder. Talianska polícia už pred rokom a pol zhabala Vatikánskej banke 23 miliónov eur pre podozrenia z prania špinavých peňazí. Z tejto sumy malo ísť 20 miliónov eur na účet vedený JPMorgan, zvyšné tri milióny na konto Banca del Fucino. Talianske úrady tvrdia, že Vatikánska banka

dostatočne nevysvetlila, odkiaľ tieto peniaze vzala.

 

Médiá dokonca špekulujú, že v banke si svoje peniaze odkladali mafiáni či nemeckí milionári, ktorí sa doma chceli vyhnúť plateniu vysokých daní. Vatikán je považovaný za daňový raj – okrem iného sa teší rôznym daňovým výnimkam. Nemusí napríklad platiť do talianskej štátnej pokladnice dane z nehnuteľnosti.

Úder zasadilo Vatikánu aj americké ministerstvo zahraničných vecí. Zaradilo ho na zoznam

krajín, kde sa perú špinavé peniaze.

 

Takéto obvinenia však ostro odmietol samotný pápež Benedikt XVI. Vatikán v sobotu informoval, že pápež zriadil komisiu, ktorá má vyšetriť únik dokumentov svedčiacich o korupcii. Celá kauza už dostala názov VatiLeaks, čo je parafráza serveru

WikiLeaks zverejňujúceho tajné diplomatické depeše.

 

Vážne problémy 
Stopnutie peňazí na účtoch môže mať pre Vatikánsku banku vážne následky, najmä keď sa jej otočia chrbtom celosvetové giganty. „Podozrenia z prania špinavých peňazí sú predovšetkým pre Američanov závažným problémom. Takéto kauzy sa tam riešia vo veľkom,“ potvrdil pre HN Mário Blaščák, analytik portálu World Business Press Online


Podľa neho sú malé regionálne banky odkázané na spoluprácu s veľkými svetovými bankami. „Stávajú sa tak nechceným rukojemníkom v rukách obrov.“

 

Ak preto Vatikánskej banke veľké inštitúcie kvôli podozreniam zavrú účty, ocitne sa v ťažkých existenčných problémoch. „Aj malé banky dokážu fungovať istý čas bez prístupu na finančný trh

. Nespolupracujú len s veľkými bankami a nie sú napojené iba na jeden zdroj. Vytvorené sú siete aj medzi menšími bankami. Budú to však mať mimoriadne ťažké,“ dodal Blaščák.

 

, 00:00 21. 3. 2012 | Čítané: 4260x | Príspevkov: 0
  

http://hnonline.sk/c1-55109350-vatikanskej-banke-utiahli-kohutiky#.T2ornEk6mwE.facebook 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príbeh - Oľga Staňová
Stretla som diabla

 

small_Olga Stanova.JPG

Bývalá ľudová liečiteľka, ktorá využívala nadprirodzené schopnosti k liečeniu ľudí.

Toto je najväčšia realita môjho života: existuje Boh a existuje diabol! Naozaj som stretla „ živého“ diabla a živého Boha. Ale až stretnutie živého Boha – 17.5.1998, zmenilo môj život natoľko, že od tohto stretnutia som si začala počítať vek. Takže 17.5.2011 som mala 13 rokov /mám 53/.

Môj príbeh sa začína odvíjať od mojich piatich rokov, keď si ma babka - ľudová liečiteľka, vybrala za budúcu nasledovníčku v jej liečiteľských schopnostiach. Táto „schopnosť liečiť“ sa u nás dedila z pokolenia na pokolenie asi 3OO rokov – je to dedičná biela mágia.

V tomto období sa okolo mňa začali diať „čudné veci“, nad postieľkou som mala zavesený drevený kríž, ktorý na mňa v noci padol. Zobudila som sa s veľkým strachom a vždy nado mnou stála babka. Vnímala som, ako sa so mnou pohybuje posteľ, mávala som nočné mory. Najsilnejšie bolo, keď som bola raz v noci „prenesená“ na nejaké stretnutie. Bolo tam veľa ľudí, každý niečo rozprával a ja som vedela, že sa ide prijímať nová členka /bosorka/ ich klubu a že som to práve ja.

Potom nasledovalo v mojom živote relatívne pokojné obdobie. Dospela som, vydala som sa, odsťahovala som sa z rodičovského domu, narodili sa mi dve dcéry.

Až jedného pekného dňa sa mi ozvala babka – vraj už je tu ten čas! Čas zdediť liečiteľské schopnosti.Zatvorila sa so mnou v izbe a začala ma zaúčať do tajov bielej mágie.

Naučila ma pripravovať si rituálne predmety. Musela som si dobre zapamätať 10 viet, v ktorých bola „sila“. Naučiť sa všetky obrady s tým spojené. Niečo sa muselo vykonávať pred východom slnka, niečo po západe slnka. Hlavne som sa nikdy nesmela pomýliť /inak by som tú chorobu, ktorú liečim, dostala ja/.

Keď som to už všetko dobre ovládala – povedala mi babka: teraz to už „funguje“ u teba, ja už nemám moc. Ty to raz povieš svojmu nástupcovi a potom moc stratíš.

Liečila som hlavne vredy, nádory, kožné problémy. Všetko do 3 dní so 100% ručením, že liečená choroba sa už nikdy nevráti.
/keďže je to liečenie s mocou diabla a diabol nerobí dobré veci – choroba sa presunula na iný orgán a na psychiku/

Po nejakom čase sa ale v mojom živote opäť začali diať „čudné veci“. V noci som sa začala zobúdzať na hlas, ktorý mi nástojčivo kládol jedinú otázku: "Načo žiješ?" A ja som mu nevedela odpovedať, nevedela som nájsť jediný dôvod prečo žijem. V tej chvíli sa ma zmocnila úplná beznádej, zúfalstvo, nezmyselnosť ľudského bytia. Ráno sa všetko skončilo a ja som si neustále pripomínala, že sa oplatí žiť, že som šťastne vydatá, mám dobrého manžela, dobré zdravé deti, dom, peniaze, liečiteľské schopnosti, ktoré nemá každý človek - proste super život a tak by som mala byť šťastná. Ale každú noc som znovu počúvala ten hlas a jeho nástojčivé načo žiješ? Budila som v noci manžela a vystrašene som sa ho pýtala tu istú otázku – načo žijem?

Jasné, že má v tej chvíli nevedel pochopiť. A tak som v tom bola len a len sama. Ten hlas by ma bol dohnal až k samovražde, taká nezmyselnosť všetkého sa ma vtedy zmocňovala.

Ale pevne verím, že Boh mal so mnou už vtedy svoj plán. Stretla som kresťanov, ktorí brali svoju vieru naozaj vážne a začali mi hovoriť o Otcovej láske, o Kristovej moci, o úžasnom Duchu svätom a o tom, že tieto liečiteľské schopnosti určite nemám od Boha – aj keď ľuďom pomáham a že nech to všetko odovzdám Kristovi, lebo iba On má moc oslobodiť ma od týchto problémov. Už som nemala čo stratiť, a tak som sa chytila tohto Krista.

Bolo to na jednom duchovnom cvičení – kurz Filip – 17.5.1998. Najprv som v spovedi vyznala všetky svoje hriechy, zriekla sa svojich schopností liečiť, zriekla som sa každej spolupráce s diablom a prijala som Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána. A potom sa to stalo!!!

Po mojej pravici som uvidela stáť Ježiša – so zvláštnym pokojom, ktorý z neho vyžaroval. Po mojej ľavici som uvidela stáť diabla. Uvedomila som si dôležitosť toho, čo som práve urobila, to ako Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, naše slobodné rozhodnutia. Precítila som, aké to je byť plný Kristovej moci, nebáť sa diabla, ak sme s Ním. Zaplavila má neopísateľná radosť a veľmi som sa začala smiať. Prudko som sa otočila k diablovi a kričala som: "Ty si ma chcel dostať? Ty si ma chcel dostať?"

Diabol sa začal meniť na nejakú zvláštnu hmlu a odchádzal. Už nemal na mňa nárok. Už som patrila Kristovi! A začala sa nová etapa môjho života. Naozajstné dobrodružstvo s Bohom. Veľmi som si zamilovala Ducha Svätého, začala som čítať bibliu, trávila som hodiny v rozhovore so svojím Bohom. Pochopila som význam Ducha Svätého v našich životoch – to, že nám bol daný ako učiteľ, tešiteľ, radca. Jednoducho som bola v škole Ducha Svätého.

Tak ako som bola v službe diabla, jasne som pochopila, že prišiel čas slúžiť Bohu.

Duch Svätý mi stále pripomínal slová z Jeremiáša, o prorokovi, o tom že pôjdem všade, kde ma pošle, poviem všetko čo mi povie. Pochopila som význam proroka dnešných dní – to, že prorok je priateľ Ježiša, miluje Ježiša, je hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi!

Zvestuje len jeho slová, jeho slávu, jeho moc. A tak už 13 rokov ma Duch Svätý posiela tam, kde chce, aby som bola a vydávala svedectvo o tom, že Bohu je naozaj všetko možné, že je stále ten istý – včera – dnes – naveky – že je naozaj živý Boh. Zvlášť po mojich okultných skúsenostiach mi záležalo na tom, aby ľudia spoznali pravdu o liečiteľoch, vešticiach, ...., aby sa vedeli zorientovať v duchovnom svete a každé duchovno posudzovali duchovným zrakom. Nie všetko, čo vyzerá ako dobré napr. liečiteľstvo, veštenie, homeopatia, Silvová metóda, Reiky, východné liečiteľstvo... naozaj dobré je. Aby sme sa všetci naučili rozlišovať, ktoré zážitky napr. zážitky z klinickej smrti, skúsenosti napr. kontakty s UFO a praktiky napr. liečiteľstvo sú od Ducha Svätého a ktoré od zlého. Naozaj nie všetko čo sa leskne je zlato.

Zaujímavé je, že keď som slúžila diablovi cez bielu mágiu nevidela som ho. V rôznych podobách sa mi začal ukazovať až potom, keď som sa ho zriekla.

Chcel má zastaviť, dostať späť. Ale zakaždým mu stačilo dať príkaz v mene Ježiša a musel odísť. Diabol je naozaj veľký klamár, podvodník a určite nejedná férovo. On zničí aj svojich „spolupracovníkov“. Jeho odmena je – peklo.

Takže najúžasnejšie zistenie môjho života je: Je Boh a je diabol, ale diabol nie je protiklad Boha, tým je archanjel Michal. Boh je väčší, je najväčší !!! Kristus nás oslobodil od hriechu, od smrti a od diabla! A svojmu ľudu dal  veľkú moc v boji proti zlému! Diablova moc rastie s našim strachom a nevedomosťou, ak si nevieme uvedomiť kým sme v Kristovi, ak nevstupujeme do Kristovej moci.

A ozaj, viete čo diabol najviac neznáša? Smiech a radosť spaseného kresťana.

Amen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varovný článok ! Je to nelegálny vstup do duchovná, a má nebezpečný koniec ! Ježiš Kristus je jediná legálna cesta :
,, Ev. Jána 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.,,


Tmavá strana Halloweenu
1. listopadu 2007 v 11:14 | Patty | To je Zaujímavé

Nadšené deti preoblečené za bosorky, pirátov, démonov, duchov, Drakule a iné príšery prechádazjú svojím susedstvo, chodia od domu k domu a kričia: "Trick or Treat", čo znamená: "Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme", majú v škole párty, alebo v dome priateľov, kde si hovoria príbehy o duchoch, kostrách, bosorkách, alebo podivných ľuďoch a pripravia si ozdobené tekvice.
TO MUSÍ BYŤ HALLOWEEN! Vyzerá to ako nevinný žart, však? Ale je tu TMAVÁ STRANA HALLOWENU, O KTOREJ TIEŽ POTREBUJETE VEDIEŤ, strana, ktorá sa mi nikdy nepáčila, pretože bola spätá so zlom, diablom, strachom, smrťou a násilím. Po bližšom štúdiu Halloweenu už viem, prečo mi vždy "behal mráz po chrbte", pretože ZA "POZLÁTKOM" HALLOWEENU JE HISTÓRIA DIABOLSKÉHO ZLA.
História Halloweenu
Halloween je "náboženský deň", ale NIE je to kresťanský deň. Tom Sanguinet, bývalý najvyšší kňaz v Keltickej tradícii Wicca (witchcraft) povedal: "Moderný sviatok, ktorý voláme Halloween, má svoj pôvod v splne mesiaca, ktorý je najbližší 1.novembru, ktorý je novým rokom bosoriek. Bol to čas, kedy sa "duchovia (démoni) dostali na vrchol svojej moci a vracali sa na planétu zem." Vo svojom výroku pokračuje: "Halloween je čiste a absolútne zlej podstaty a nie je tu niečo, čo by niekedy malo alebo bude mať spoločné alebo prijateľné s Pánom Ježišom."
Pôvod Halloweenu je v keltickom festivale Samhain, pána smrti a zlých duchov. Dávno pred Kristom (minimálne 2000 rokov), Druidi v Británii, Írsku, Škótsku, Francúzsku, Nemecku a v iných keltických krajinách oslavovali koniec leta tým, že prinášali obete Samhainovi. Kelti považovali 1.november za deň smrti, pretože padalo lístie, začínalo sa ochladzovať a klesali teploty. Verili, že Muck Olla, ich boh slnka strácal silu a Samhain, pán smrti získaval nad ním moc. Ďalej verili, že 31.októbra Samhain zhromaždil duchov všetkých, ktorí zomreli počas predchádazjúceho roka. Týmto duchom bolo určené, že počas predchádzajúceho roka mali prebývať v telách zvierat, ako trest za svoje zlé skutky. Mali dovolené, že sa môžu vrátiť do svojich pôvodných domovov, aby navštívili žijúcich ľudí počas večera (31.okt.), cez sviatok Samhaina. Druidskí kňazi viedli ľudí k diabolským uctievacím ceremóniam, v ktorých boli prinášané obete z koní, mačiek, čiernych oviec, kráv a ľudí. Tieto obere boli dané na záprah a spálené k smrti. Toto sa dialo, aby upokojili Samhaina a aby im duchovia neubližovali. Je úplne jasné, že HALLOWEEN BOL VŽDY OSLAVOU SMRTI.
Ako získavali tieto obete? Druidskí kňazi a ľudia chodili od domu k domu a žiadali vykŕmený dobytok, čierne ovce a ľudí. Tí, ktorí im darovali, im sľúbili úpech a tí, ktorí im odmietli, boli prekliati a zastrašovaní. To bolo ako pre všetých "putujúcich duchov", ktorí boli hladní. Keď im niekto dal niečo na občerstvenie, tak toho neprekliali, alebo nepríjemne neprekvapili. Odtiaľ máme pôvod "Trick or Treat", Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme. "Trick or Treat je znovuuskutočnením druidských praktík. Sladkosť nahradila staré ľudské obete, ale stále zostali uspokojením nenásytných zlých duchov. Tradičnou rekciou tých, ktorí nie sú obdarovaní je to, že im niečo vyvedú zlé. Keď dáte Halloweenovú sladkosť, v skutočnosti prinášate obeť falošným bohom. Tým sa zúčastňujete na modloslužbe." hovorí bývalý najvyšší kňaz Wicca, Tom Sanguinet.
Vedeli ste, že dokonca vyrezané tekvice majú pôvod v týchto pohanských praktikách? V knihe "Occult Conceit" hovorí autor na strane 190: "Tekvica so sviečkou je znakom, ktorý slúži, ako označenie tých fariem a domov, kotré sympatizujú so Satanistami a žiadajú o zmilovanie, keď sa začne diať pohroma noci (trick or treat)." Svetová knižná encyklópédia hovorí: "Na prvý pohľad zdajúca sa nevinná tekvica so zapálenou sviečkou s vyrezanou tvárou je pôvodným symbolom prekliatej duše."
A čo OBLEČENIE? Tiež súvisia so strašnými druidskými rituálmi smrti. Ako ľudia a zvieratá kričali v agónni počas spaľovania, pozorovatelia boli poobliekaní v kostýmoch vyrobených z koží zvierat a hláv. Tancovali, preháňali sa a vyskakovali cez plamene ohňa v nádeji, že odoženú zlých duchov.
Je zjavné, že Halloween je pohanský deň zakorenený v najhorších pohanských rituáloch a uctievaní. Biblia prikazuje kresťanom"…a nezúčastňujte sa neplodných skutkov tmy, radšej ich kárajte."(Efezským 5, 11). Halloween nemá nič spoločné s Kristom. Je to pohanský obetný deň a Biblia varuje kresťanov "Ale že čo pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov."(1. Korintským 10, 20). Halloween je diabolský deň!
Hrdinovia Halloweenu
Nemohli by ste oslavovať Halloween bez BOSORKY. Najstaršia známa americká kresba bosorky je datovaná ešte z obdobia pred Kolumbom. Maľby predstavujú pohanské bohyne, ktoré sú holé, na hlave majú vysoký klobúk a jazdia na metle. Kde nájdete veštectvo, spolu s ním je nahota, nadprirodzené veci, obrovská nemorálnosť a okultné praktiky. Podľa Starej zmluvy v Biblii bolo veštectvo a všetky praktiky okultizmu hlavnými priestupkami, ktoré boli trestané smrťou. V Novej zmluve, v Galatským 5, 20, je veštectvo menované medzi vecami, ktoré sa nemajú menovať medzi veriacimi. V skutočnosti, Skutky 19, 18-19 opisujú ako tí, ktorí sa stali kresťanmi, sa oddelili od všetkých okultných praktík a pálili všetok okultný materiál, ktorý mali. Populárny Biblický učteľ Dr. John Mac Arthur to jasne vyjadruje, keď hovorí: " Preoblečenie sa za bosorku, ducha, alebo čerta je nespojiteľné s kresťanským svedectvom. O čo viac, mnohé oblečenia Halloweenu sú späté s najhoršími pohanskými ceremóniami; obyčajne sú zamerané na hriešne veci, ako sú démoni, veštectvo a povery."
Iní hrdinovia Halloweenu nie sú o nič lepší. Napríklad DRAKULA. Viete o tom, že to bola skutočná osoba? Žil v rokoch 1431 do 1476. Počas svojho šesť ročného panovania bol zodpovedný za 100 000 maniackých masakrov mužov, žien a detí tými najhroznejšími spôsobmi. Vymyslel a uskutočňoval plán, aby sa jeho krajina zbavila bremena všetkých žobrákov, postihnutých, chorých a starých ľudí. Pozval ich na hostiny do jedného zo svojich palácov. Dobre ich nasýtil a opil. Potom sa ich opýtal: "Chcete žiť bez starostí, aby vám nič nechýbalo na tomto svete?" Oni zakričali:" Áno!" Drakula potom prikázal, aby stážili východy paláca a dal ho zapáliť. Nikto nemohol uniknúť.
Väčšina hrdinov Halloweenu sú zlej, pomätenej, alebo démonickej povahy. To by nás nemalo prekvapiť. Halloween je diablov deň! Ale je tu ešte niečo iné, čo ma trápi oveľa viac…
Halloween ubližuje
Halloween je nebezpečný deň a tú sú dôvody, prečo je tomu tak…
HALLOWEEN JE ZAMERANÝ NA NÁSILIE
V januári 1988 so sa zastavil v reštaurácii, aby som si niečo zajedol pred mojim ďalším stretnutím. Na stole boli položené noviny, do ktorých som sa začítal. Bol tam článok, ktorý mal nadpis "Rodičia sa musia vysporiadať s násilím." Jeden rodič tam písal: "Dnes som počul niečo, z čoho mi stáli vlasy dupkom na hlave…Minulý október učiteľka požiadala žiakov v štvrtom ročníku, aby napísali, ako by najradšej oslavovali Halloween. 80% z jej 9-ročných detí vyjadrilo prianie "niekoho zabiť" Odkiaľ získavajú deti takéto nápady?" pýtala sa.
Odpoveď je jednoduchá. Halloween zdôrazňuje zmrzačenie, vraždy a krv. Dokonca tieto veci oslavuje! Pravdou je, že milióny ľudí a pravdepodobne i vaše deti budú vidieť počas tohotoročného Halloweenu množstvo televíznych programov, videá, rôzne aktivity, ktoré oslavujú zmrzačenie, mučenie a vraždy. Predtým, než si poviete: "to im neuškodí, je to iba fantázia", možno by ste mohli zobrať do úvahy to, čo zhrozená matka našla v denníku svojho dospievajúceho syna Čítala: "Minulý rok som na Halloween ukradol auto a prenasledoval som dieťa, ktoré som potom zabil pre Diabla. Tento rok plánujem urobiť tú istú vec." Ten chlapec je teraz uväznený.
HALLOWEEN UBLIŽUJE, PREOŽE JE ZAMERANÝ NA NÁSILIE.
Nevidíte ten paradox? Kedykoľvek, keď čítame o násilnej vražde, tak sme užasnutí. Ale smejeme sa, robíme si žarty, voláme to zábavou a oslavujeme tie isté veci, keď sa jedná o Halloween. Halloween, ktorý je zameraný na násilie, búra zábrany, ktoré majú deti voči vraždám. Deti majú problém odlíšiť fantáziu od skutočnosti. Ďalší dôvod, prečo Halloween ubližuje…
HALLOWEEN UBLIŽUJE, PRETOŽE ZDÔRAZŇUJE STRACH
Čítal som článok, ktorý mal nadpis: "Dom hrôzy pre zábavu: Mohol sa stať nočnou morou pre deti." Začínal takto: "Je to iba zábava, to viete. Ale pre malé dieťa môže byť výlet v dome hrôzy, ktorý je pripravený pre Hwlloween, nočnou morou." Strach nie je žart. Strach je mocný a často ničí cítenie. Článok ďalej uvádzal: "Dokonca i tí najstarostlivejší rodičia nemusia odhadnúť reakcie detí. Keď sa dieťa bojí, keď je traumatizované a kričí, držte ho a utešte ho. Dodajte mu psychické bezpečie." Otázka je, načo vystavovať deti takýmto traumatizujúcim vplyvom? Neslúžia k ničomu. V skutočnosti môžu vyústiť v dlhotrvajúce citové problémy.
HALLOWEEN UBLIŽUJE, PRETOŽE JE ZAMERANÝ NA OKULTNÉ VECI
Dva najbežnejšie spôsoby, ktorými sú deti zoznamované s okultnými vecami je cez rokovú hudbu a Halloween. Tragické je to, že čím ďalej viac a viac detí sa zoznamujú s okultnými vecami cez svojich učiteľov v štátnych školách. (pozn. V Amerike je Halloween jeden z 2 sviatkov, počas ktorých majú v škole voľno. Vybrali Halloween a Valentína, pretože nemajú "náboženské" pozadie. Ako sa však mýlili pri Halloweene. Určite nemá kresťanské pozadie, je to však určite náboženský deň.)
Alternatívy
Stále väčšie množsvto ľudí vidí nebezpečie, ktoré je spojené s oslavovaním Halloweenu. Kresťania, keď si uvedomujú tmavú stánku tohto dňa, tak sa rozhodnú neoslavovať tento deň, lebo vedia, že sa to nepáči Pánovi Ježišovi Kristovi. Múdri rodičia nahradia Halloween rodinnými aktivitami. Naplnia tento čas spoločnými hrami, kresťanskými piesňami a kresťanskými filmami. Iní využívajú tento čas, aby rozdávali kresťanskú literatúru. Čokoľvek sa rozhodnete robiť, "nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé!" (Rímskym 12, 21).
Krátka história Halloweenu
Halloween nie je Satanovými narodeninami. On bol stvorený v Nebi, a volal sa Lucifer. Bol nádherným stvorením, ktorý strážil Boží trón. Vzbúril sa proti Bohu, a tak jeho Stvoriteľ, Pán Ježiš Kristus, ho vyhodil z Neba. Asi tretina anjelov sa tiež vzbúrili a boli vyhodení s ním. Stali sa démonmi a Lucifer sa stal Satanom. Satan je živý a veľmi sa snaží o tom, aby zničil stvorenstvo. Spolu so svojimi démonmi vie, že ich čas je krátky. Boja sa Ježiša Krista, pretože pre nich stvoril ohnivé jazero. Ale Satan chce, aby každý bol uvrhnutý do tohoto jazera spolu s ním. Nanešťastie, sa mu podarí veľa z ľudí dostať. Je majster zvodov a Halloween je jednen z jeho trikov. Deti majú radi Halloween, pretože je tam spojenie zábavy s napätím a pravdaže so sladkosťou. Ale nemajú ani tušenie, čo je za touto oslavou. Pre satanistov a bosorky Halloween nie je zábavou. Je to ich najväčším sviatkom. Ako sa približujeme k druhému príchodu Pána Ježiša, Satanizmus bude narastať. Tiež i ľudské obete! Halloween začal na Britských ostrovoch Druidmi. 31.október bol noc teroru, ktorý sa volal "Samhain". V túto noc išli Druidi dom od domu a vyžadovali dieťa, alebo pannu na ľudskú obeť. Obeť sa volala "Druidovo ponúknutie (treat). Ako vďaku za obeť nechali vyrezanú tekvicu s tvárou a zapálenou sviečkou vyrobenou z ľudského tuku. Toto malo ochrániť všetkých v dome v tú noc pred démonmi smrti. Keď nejaký nešťastník neuspokojil požiadavky Druidov, tak prišiel čas na nepríjemné prekvapenie (trick). Symbolický šesťuholník bol nakreslený na vchodové dvere. Tej noci Satan, alebo jeho démoni zabili niekoho v dome. Druidi obetovali deti. Verili, že iba "ovocie tela" ponúknuté Satanovi je za "hriech duše". Tá istá vec sa deje i dnes, ale iným spôsobom. Musíme porozumieť, že Satan je jeden z najmocnejších a najinteligentnejších stvorení, ktoré Boh stvoril (Ezechiel 28, 12-15). Ak si myslíte, že neexistuje, tak s ním nebudete bojovať. Satanovou najväčšou túžbou je ublížiť a zničiť ľudí. Deti, ktoré sú zmrzačené a vraždené počas Halloweenu nie sú žiadne náhody. Sú to starostlivo plánované obete pre Satana, pripravované tými, ktorí mu slúžia a uctievajú ho. Satan miluje Halloween, pretože opekňuje moci zla a približuje deti do jeho blízkosti. A ako odveta, je veštectvo čoraz viac rozširované medzi mladými ľuďmi. Pán Boh nenávidí Halloween a jeho zlý pôvod. Satanistické ľudské obete sú urážkou do Božej tváre. Bosorky (veštice) privolávajú démonické moci, aby napadli tých najmenších. Ich mysle sú ovplyvnené touto temnou mocou. Hriech bráni komukoľvek, aby sa dostal do Neba. Ale Boh vo Svojej dokonalej láske pripravil cestu. Ján 14, 6, poslal Svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na našom mieste, a aby sa v Nebi prihováral za nás k Bohu. Pán Ježiš prišiel na Zem, aby zničil moc Satana. Išiel na kríž a prelial Svoju drahocennú krv, aby očistil naše hriechy. 1. Jánov 3, 8 a 1. Kor 15, 3-4 "Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16. Keď prijímaš Ježiša ako svojho Pána, Spasiteľa a Majstra, tak získavaš Jeho moc, ktorá ti slúži k tomu, aby si obstál proti Satanovi. "Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás." Jakub 4, 7. "…radostne ďakujúc Otcu, ktorý nás…vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna." Kol 1, 12-13. Keď veríš, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy a prijal si Ho ako svojho osobného Spasiteľa, budeš spasený.